ລາຊະນີ ແຫ່ງດອກໄມ້

ກຸຫລາບມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ: Rose hybrid ທີ່ຈັດຢູ່ໃນຕະກຸນRosaceae ມີຖິ່ນກຳເນີດໃນທະວີບອາຊີ ກຸຫລາບເປັນດອກໄມ້ທີ່ມີການປູກເພື່ອການຄ້າ ແຜ່ຫລາຍໄປທົ່ວໂລກດົນນານມາແລ້ວ ຊຶ່ງມີຫລັກຖານວ່າພົບກຸ ຫລາບ 70 ລ້ານກ່ວາປີ ແລະ ເປັນດອກໄມ້ທີ່ມີສີສັນສວຍງາມມີກິ່ນຫອມ ຍາກທີ່ຈະຫາດອກໄມ້ຊະນິດອື່ນມາປຽບທຽບໄດ້ ຈົນໄດ້ຮັບສາຍານາມວ່າ: ເປັນຣາຊີນີແຫ່ງດອກໄມ້.ກຸຫລາບເປັນດອກໄມ້ທີ່ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງເຊັ່ນ:ໃຊ້ຕົບແຕ່ງສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຕະຫລອດຮອດການເອົາມາເປັນວັດຖຸດິບເພື່ອຜະລິດເປັນນໍ້າຫອມລະເຫີຍ ປັດຈຸບັນ ນັບວ່າກຸຫລາບເປັນດອກໄມ້ເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງຫລາຍໆປະເທດ ຊຶ່ງປະເທດທີ່ຜະ ລິດກຸຫລາບຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກໄດ້ແກ່: ເນເທີແລນ ອີຕາລີ ສະເປນ ແລະສະຫະລັດອາເມລິກາ.
ວິທີປູກດອກກຸຫລາບ:

1. ການກຽມດິນ ແລະ ການປູກ:

ຂຸດຂຸມປູກປະມານ 40 – 45 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ກ້ວາງເທົ່າໆກັນ ເພື່ອໃຫ້ຮາກຂອງກຸຫລາບມີໂອກາດແຜ່ກະຈາຍໄດ້ ກຸຫລາບບໍ່ມັກດິນໜຽວ ແລະດິນຊາຍ ດິນທີ່ຈະປູກຕ້ອງລະບາຍນໍ້າໄດ້ດີ ມີຄ່າ PH 6-6,5 ແລະໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຊົ່ວໂມງ. ກຸຫລາບຕ້ອງການນໍ້າຫລາຍແລະ ຕ້ອງການນໍ້າຕະຫລອດປີ ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນໄລຍະກາງຄືນ 15 – 18 ອົງສາ ກາງເວັນ 20 – 25 ອົງສາ ແລະໄລຍະກາງເວັນແກ່ຍາວ(ນານຄ່ຳ) ກຸຫລາບຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດທີ່ມີຄຸນະພາບສູງຖ້າໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຫລາຍ ໄລຍະທີ່ເໝາະສົມໃນການປູກກຸຫລາບແມ່ນລະດູຝົນ ແລະ ລະດູໜາວ.

2. ການບົວລະບັດຮັກສາ:

– ການໃຫ້ນ້ຳ: ຄວນໃຫ້ນໍ້າຢ່າງພຽງພໍ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ຈົນປຽກເກີນໄປໂດຍສັງເກດເບິ່ງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງໜານປູກ.
– ການຕັດແຕ່ງກິ່ງ: ຄວນຕັດແຕ່ກິ່ງທີ່ຕາຍ ກິ່ງທີ່ເປັນພະຍາດ ກິ່ງທີ່ນ້ອຍບາງ ແລະ ຕັດດ້ວຍມີດຕັດທີ່ຄົມ.
– ການພູນດິນ: ຄວນພູນດິນທຸກຄັ້ງຫລັງຈາກໃສ່ຝຸ່ນ ເພື່ອໃຫ້ດິນຜຸຜົງລະບາຍອາກາດ ແລະ ນໍ້າໄດ້ດີ ພ້ອມກັບກຳ ຈັດສັດຕູພືດໄປພ້ອມໆກັນ.
– ການໃສ່ຝຸ່ນກ່ອນການປູກ: ຄວນໃສ່ຝຸ່ນຄອກປະມານ 1 ບຸງນ້ອຍໃສ່ພ້ອມກັບການກຽມຂຸມ ຖ້າດິນບໍ່ດີກໍຍິ່ງຕ້ອງໃສ່ຝຸ່ນຄອກຫລາຍຂຶ້ນ ແລະຖ້າດິນປູກເປັນດິນໜຽວ ດິນເປັນກົດຕ້ອງໃສ່ປູນຂາວ ເພື່ອປັບສະພາບຄວາມເປັນກົດຂອງດິນເສຍກ່ອນ ແລະ ນອກຈາກຈະກະກຽມດິນໃນຂຸມປູກໃຫ້ຜຸຜຸ່ຍແລ້ວ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນເຄມີຈຳພວກ ຟອສເຟດສ໌ ລົງໄປນຳ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຮາກຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ແລະ ແຂງແຮງ.
– ການໃສ່ຝຸ່ນຫລັງການປູກ: ເມື່ອກຸຫລາບເລີ່ມໃຫ້ດອກ ຫຼື ອາຍຸຫລັງປູກໄດ້ 4 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນເຄມີທີ່ມີ ທາດ ຟອັສຟໍຣັສ ແລະໂປຕັດຊຽມສູງຄວບຄູ່ກັນໄປ ເພື່ອເລັ່ງການອອກດອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ກ້ານດອກແຂງແຮງ ນອກຈາກນີ້ຄວນໃຫ້ຝຸ່ຍໃບເພີ່ມຕື່ມກໍຈະເປັນການດີ.
– ພະຍາດ ແລະ ສັດຕູພືດ: ພະຍາດທີ່ພົບກັບຕົ້ນກຸຫລາບສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນລຳຕົ້ນເນົ່າໃບມີຈຸດສີນໍ້າຕານເຫງົ້າເນົ່າ ພະຍາດດດັ່ງກ່າວ ສ່ວນຫລາຍມັກພົບໃນໄລຍະລະດູຝົນ ສວ່ນແມງປີກແຂງ ແລະ ບົ້ງຮຳໃບ ກໍມັກພົບໃນລະດູຝົນຄືກັນ.
– ສຳລັບວິທີປ້ອງກັນ: ແມ່ນການນຳໃຊ້ພູມປັນຍາຊາວບ້ານ ໂດຍການນຳໃຊ້ພືດພື້ນເມືອງຂັບໄລ່ສັດຕູພືດ ແລະ ນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ.

3. ການເກັບກ່ຽວ:

ອາຍຸການເກັບກ່ຽວໃນໄລຍະກຸຫລາບມີອາຍຸ 5 ເດືອນ ແລະ ກ່ອນທີ່ຈະນຳດອກກຸຫລາຍໄປຂາຍໃນຕະຫລາດ ຈະຕ້ອງມີການຂັດປະເພດຕາມຂະໜາດຂອງດອກ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງກ້ານ.

4. ການຂະຫຍາຍພັນ:

ກຸຫລາບສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ງ່າຍກ່ວາດອກໄມ້ຊະນິດອື່ນໆຊຶ່ງສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ຫລາຍວິທີເຊັ່ນ ການປັກຊຳ ການຕິດຕາ ການໂທມງ່າໃນນີ້ ວິທີທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີກ່ວາໝູ່ ແມ່ນ ວິທີການຕິດຕາ ໂດຍການເອົາຕົ້ນ
ຫຼື ຕໍທີ່ແຂງແຮງ ຈາກພັນພື້ນບ້ານມາປັກຊຳ ປະມານ 1 ເດືອນ ຈາກນັ້ນເອົາພັນກຸຫລາບຕັດດອກມາຕິດໃສ່ປະມານ 1 ເດືອນ ຈິ່ງທຳການຕິດຕາແລ້ວອີກ 2 ອາທິດ ຈິ່ງນຳໄປປູກ.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ທີ່ມາ: vientiane today