ລັດເຂັ້ມງວດໜັກ!! ສັ່ງ 9 ຕົວເມືອງ ໃນນະຄອນຫລວງຂາຍຊີ້ນໝູຕ້ອງຢູ່ໃນແຜງເທົ່ານັ້ນ

       ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດການຜະລິດ, ຜູ້ຊື້-ຜູ້ຂາຍ ທັງເປັນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທຳບົນພື້ນຖານກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະຫຼີກເວັ້ນການເອົາລັດເອົາປຽບກັນລະຫວ່າງຜູ້ຊື້-ຜູ້ຂາຍ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ລັດກໍຄືພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້ານະຄອນຫຼວງ ຈິ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ 9 ຕົວເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດການຈຳໜ່າຍລາຄາຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍຊີ້ນໝູໃຫ້ຢູ່ໃນເພດານທີ່ກຳນົດໃຫ້.

        ໃນແຈ້ງການຂອງທ່ານ ເບີລິນ ເພັດຈັນທະຣາດ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ລະບຸວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດການຜະລິດ ກໍຄືຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈັດສັນຕະຫຼາດ ແລະບັນດາຟາມລ້ຽງໝູ, ການຊື້-ຂາຍລະຫວ່າງນາຍຮ້ອຍ ແລະລູກຂຽງຕາມຮ້ານຄ້າແຜງລອຍຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ 9 ຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ ມີຄວາມຍຸຕິທຳບົນພື້ນຖານກົນໄກຕະ ຫຼາດລວມເຖິງການຫຼີກເວັ້ນການເອົາລັດເອົາປຽບລະຫວ່າງຜູ້ຊື້-ຜູ້ຂາຍໃນ ແຈ້ງການນີ້ແມ່ນໄດ້ລະບຸຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບລາຄາໝູເປັນໜ້າຟາມຊື້-ຂາຍ ລາຄາສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 19 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ສ່ວນລາຄາຂາຍຍົກໝູທັງໂຕທີ່ໄດ້ຂ້າ, ຄົວ ແລະຕັດເປັນຊີ້ນລວມສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ ເກີນ 23 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ຊຶ່ງເປັນລາຄາທີ່ນາຍຮ້ອຍສົ່ງໃຫ້ລູກຂຽງຮອດຕະຫຼາດ.

     ສຳລັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍຂອງລູກຂຽງໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຢູ່ຕະຫຼາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊີ້ນໝູປະເພດ 1 (ຊີ້ນກ້ອນ, ດູກຂ້າງ ແລະຊີ້ນສາມຊັ້ນ) ຕ່ຳສຸດ 33 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ແລະກຳນົດລາຄາຂາຍສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 35 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ຊຶ່ງແຈ້ງການສະບັບນີ້ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດມານັບແຕ່ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2016 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະຫຼັງ 3 ເດືອນ ຈິ່ງຈະໄດ້ພິຈາລະນາຄືນໃໝ່.

     ແນວໃດກໍຕາມຜ່ານການລົງຕິດຕາມ ແລະສອບຖາມແມ່ຄ້າໃນທ້ອງຕະຫຼາດເຊົ້າວັນທີ 29 ພະຈິກເຫັນວ່າບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່ຂອງນະຄອນຫຼວງກໍມີການດັດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບແຈ້ງການຂອງ ນະຄອນຫຼວງແລ້ວ ໂດຍສະເພາະຊີ້ນກ້ອນ, ດູກຂ້າງ ແລະຊີ້ນສາມຊັ້ນຢູ່ຕະ ຫຼາດຂົວດິນຂາຍໃນລາຄາ 35 ພັນກີບ, ສ່ວນຊີ້ນຕິດດູກແມ່ນ 27 ພັນກີບ ແຕ່ຕະຫຼາດສະພານທອງແມ່ຄ້າທ່ານໜຶ່ງບອກວ່າຕົນກໍຮັບມາໃນລາຄາທີ່ສູງແລ້ວ, ສະນັ້ນ ຈະໃຫ້ຂາຍໃນລາຄາ 35 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ສຳລັບຊີ້ນກ້ອນນັ້ນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ຢູ່ຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວຂາຍ 37 ພັນກີບ, ສ່ວນຊີ້ນປະເພດ 2 ແມ່ນຂາຍໃນລາຄາດຽວກັນກັບຕະຫຼາດອື່ນຄື 30 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.