ລັດຖະບານ-ເອກະຊົນ ຈັບມືກັນເພື່ອຫັນເຂົ້າສູ່ລະບົບດິຈິຕອນ

      ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (MPT) ໄດ້ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດໄມໂຄຣຊອບ (Microsoft) ຈັດສຳມະນາກ່ຽວກັບ ແນວທາງການບໍລິຫານລັດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການບໍລິຫານລັດ ” ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ, ບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ວິທີການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດ ຈາກເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຫັນໄປສູ່ດິຈິຕອນ ແນ່ໃສ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ.
        ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ກ່າວໃນງານສຳມະນາດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ8 ທັນວານີ້ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນວ່າ : ປັດຈຸບັນ ຄວາມຫລາກຫລາຍ ຂອງບັນດາໄອທີ ທີ່ມີການພັດທະນາແບບກ້າວກະໂດດ - ແບບລວມສູນ ຖືເປັນກຸນແຈສຳຄັນ ໃນການປະກອບສ່ວນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ , ຫັນປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດິຈິຕອນ , ງານສຳມະນານີ້ ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາໂດຍລວມ , ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການບໍລິຫານລັດ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ປັບປຸງວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ທັງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ , ຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ ພ້ອມຮັບປະກັນ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ທີ່ທັນສະໄໝ , ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ສ້າງຂະບວນການ ໃນການຈັດການທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນການສ້າງ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮູ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕອນ.
         ໃນປີຜ່ານມາ ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ລົງນາມ ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ກັບ ບໍລິສັດໄມໂຄຣຊອບ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນໂຄງການພັດທະນາການຮຽນຮູ້ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ສຳລັບໄວໜຸ່ມ ເພື່ອນຳໃຊ້ປະໂຫຍດ ຂອງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຫລື ໄອຊີທີ ເຂົ້າໃນການຮຽນຮູ້ ທີມີບັນດາໂປຣແກມ ແລະ ຫລັກສູດວິຊາຮຽນຕ່າງໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນການຮຽນ ດ້ານພາສາ , ໄອຊີທີ ແລະ ຄວາມຮູ້ຮອບຕົວ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ-ໄວໜຸ່ມ ໃນສະຕະວັດທີ 21.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ.