ລັດຖະບານ ສຸ່ມໃສ່ປັບປຸງເສັ້ນທາງແຂວງຫົວພັນ ອອກສູ່ຊາຍແດນຫວຽດນາມ

ທ່ານອ່ອນພັນ ທອງທິດາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງແຂວງຫົວພັນກ່າວວ່າ: ສະພາບຂອງການພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂດຍສະເພາະແມ່ນຕາໜ່າງຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງຢູ່ພາຍໃນແຂວງຫົວພັນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີທັງໝົດ 49 ໂຄງການມູນຄ່າ 5,200 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນລວມມີທັງໂຄງການທີ່ກຳລັງເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 50%ແລະໂຄງການທີ່ໃກ້ຈະສຳເລັດ.ສະເພາະໂຄງການທາງ 6A, 6B ແລະເມືອງວຽງໄຊ-ດ່ານສາກົນນ້ຳໂສຍສສຫວຽດນາມເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ທະນາຄານພັດທນາອາຊີ 70% ແລະ ທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະ ບານລາວ 30%.

ທ່ານ ສຸກສາຄອນ ຊູຕັນນຸວົງ ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 6A (ADB12) ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ໂຄງການກໍ່ສາງເສັ້ນທາງ 6A ແມ່ນນອນໃນໜຶ່ງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງທະນາຄານພັດທນາອາຊີ ເລີ່ມເສັ້ນຫາງລອງ ເມືອງວຽງໄຊ-ເທດສະບານເມືອງສົບເບົາມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 60 ກວ່າກິໂລແມັດ ປະກອບມີ: ຂົວ 4 ແຫ່ງ, ຄວາມກວ້າງໜ້າທາງຢູ່ເຂດຊຸມຊົນແມ່ນ 9.5ແມັດແລະຈຸດບໍ່ຜ່ານຊຸມຊົນກວ້າງ 6.5 ແມັດລວມທັງບ່າທາງ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ວັນທີ 3 ທັນວາ 2014 ໄລຍະການກໍ່ສ້າງ 36 ເດືອນ, ມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 14.4 ລ້ານກວ່າໂດລາ, ປັດຈຸບັນມີຄວາມຄືບໜ້າ 74.35% ຕາມສັນຍາໂຄງການຕ້ອງສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2017 ນີ້.
ທ່ານ ດາວອນ ວົງລໍຄຳ ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 6B (ADB12) ກ່າວວ່າ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 6B ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ເທດສະບານເມືອງສົບເບົາຫາດ່ານແຫ່ງຊາດປ່າຮ່າງຊາຍແດນສສຫວຽດນາມ, ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 26.2 ກິໂລແມັດ, ມີຂົວນ້ຳມ່າ 1 ແຫ່ງ ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 9.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຄວາມກວ້າງເຂດຊຸມຊົນ 9.5 ແມັດ, ເຂດນອກຊຸມຊົນກວ້າງ 6.5 ລວມທັງບ່າທາງ,

ປັດຈຸບັນໂຄງການພວກເຮົາແມ່ນສຳເລັດແລ້ວ 100% ກຳລັງສະໃບສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລົງກວດກາຄືນແລະລໍຖ້າເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ. ສ່ວນໂຄງການແຕ່ວຽງໄຊຫາ-ດ່ານສາກົນນ້ຳໂສຍແມ່ນມີຄວາມຍາວ 55.3 ກິໂລແມັດ ປັດຈຸບັນກຳລັງເລີ່ມລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.