ລັດຖະບານລາວ-ຈີນໄດ້ເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືຫລາຍສະບັບ

ຂປລ. ໃນວັນທີ 4 ເມສາ 2016 ທີ່ ສປ.ຈີນ, ລັດຖະບານລາວ-ຈີນໄດ້ເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືໃນເອກະສານຫລາຍສະບັບ ໃນນັ້ນປະກອບມີດັ່ງນີ້: 

1. ສັນຍາຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ-ຈີນ

2. ວຽກງານຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ

3. ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອວັດຖຸປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຕັກແຕນຢູ່ລາວ

4. ໂຄງການຊຸກຍູ້ຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ການລົງທຶນ

5. ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດພັດທະນາແບບກວມລວມເມືອງໄຊເຊດຖາ

6. ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໂລຈິດສະຕິກປອດພາສີສາກົນບໍ່ເຕນ

7. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ.

ທີ່ມາ: Pathedlao Lao