ລັກສະນະນິ້ວມື ບອກນິໄສວ່າທ່ານເປັນຄົນແນວໃດ

ລັກສະນະນິ້ວມືຂອງທ່ານຄ້າຍຄືພາບໃດຫຼາຍທີ່ສຸດ

​ລັກສະນະນິ້ວມື​ພາບ A: ເວລາທີ່ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ ມັກຈະບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ໃຜ້ຮູ້ ແຕ່ຈະສະແດງໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນວ່າເປັນຄົນທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ສະເໝີ ຖ້າຫາກໝັ້ນໃຈໃຜຈັກຄົນແລ້ວ ກໍຈະມີໃຫ້ແຕ່ຄວາມຈິງໃຈກັບໄປ ມັກຄວາມຍຸດຕິທຳ ບໍ່ມັກການຂີ້ຕົວະ ແລະ ຫຼອກລວງ ມີນິໄສມັກສັນໂດດ ແລະ ເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງ ກັບຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈຈະເສີຍຊາ ແຕ່ຖ້າຢູ່ກັບຄົນຮັກຈະເປັນຄົນອ່ອນໄຫວ ເລິກໆແລ້ວເປັນຄົນຈິດໃຈດີ ແລະ ມັກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ ຍິ້ມງ່າຍ ເລື່ອງນ້ອຍໆກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ຍິ້ມໄດ້ ແລະ ສີໜ້າບົ່ງບອກອາລົມຊັດເຈນ

ລັກສະນະນິ້ວມືພາບ B: ບໍ່ກ້າທີ່ຈະເຂົ້າຫາໃຜກ່ອນ ໝັ້ນຄົງ ຖ້າຮັກໃຜແລ້ວຈະເປັນຄົນທີ່ສື່ສັດ ຈິງໃຈ ແລະ ຈົດຈຳໄວ້ຕະຫຼອດ ອ່ອນໄຫວງ່າຍ ແຕ່ກັບຫຼາຍໆເລື່ອງຈະເຮັດເປັນບໍ່ສົນໃຈ ບໍ່ຄິດຫຍັງຫຼາຍ ເພາະຕ້ອງການປົກປ້ອງຄົນອື່ນ ຈຶ່ງເຮັດເປັນບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ ເມື່ອຕັດສິນໃຈເຮັດຫຍັງແລ້ວຈະມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ເຮັດມັນໃຫ້ສຳເລັດ ບອກກັບໂຕເອງສະເໝີວ່າບໍ່ເຫງົາ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວມັນຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໃຈຈະຮູ້ສຶກບໍ່ດີປານໃດ ກໍ່ຍັງມີເຫດຜົນອື່ນໆເຮັດໃຫ້ຕົນເອງບໍ່ສະບາຍໃຈ ພາຍນອກເປັນຄົນແຂງແກ່ນແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເປັນຄົນອ່ອນໄຫວສຸດໆມັກຈິນຕະນາການ ຢາກໃຫ້ຄົນທີ່ຮັກເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງການ

ລັກສະນະນິ້ວມືພາບ C: ເປັນຄົນທີ່ປະທັບໃຈງ່າຍ ເປັນຄົນຄຽດງ່າຍດີໄວ ບໍ່ມັກການແກ້ແຄ້ນຫຼືເອົາຄືນ ການລົມກັນດີໆຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ແຕ່ຈະບໍ່ມັກທີ່ຄົນອື່ນເວົ້າຈາບໍ່ດີເພື່ອແກ້ບັນຫາ ໃຜທີ່ດີກັບຕົນເອງຈະຈົດຈຳໄວ້ໃນໃຈສະເໝີ ເຈົ້າລະບຽບ ຖ້າຫາກຜິດຖຽງກັນຈະສະແດງເຖິງຄວາມແຂງແກ່ນ ເກັບອາລົມ ຄວາມຮູ້ສຶກເກັ່ງ ມັກບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ແບ່ງແຍກສິ່ງດີ ແລະ ບໍ່ດີຢ່າງຊັດເຈນ ມັກທີ່ຈະຖືກຍອມຮັບ ແລະ ເຊື່ອໃຈ ບໍ່ມັກຄົນທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດໃຈ ເປັນຄົນໃຈອ່ອນ ເວລາເສຍໃຈກໍຈະຖ້າໄດ້ຍິນຄຳຂໍໂທດກໍຈະບອກສະເໝີວ່າ ບໍ່ເປັນຫຍັງ