ລະວັງສັນຍານຮ້າຍ ຖ້າເປັນແບບນີ້ ແນະນຳໃຫ້ຢຸດເຮັດສີຜົມດ່ວນ

ລະວັງສັນຍານຮ້າຍ ຖ້າເປັນແບບນີ້ ແນະນຳໃຫ້ຢຸດເຮັດສີຜົມດ່ວນ

ສາວໆ ທີ່ມັກເຮັດສີຜົມທັ້ງຫຼາຍ ລະວັງສັນຍານຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ເອົາໄວ້ໃຫ້ດີ ເພາະຖ້າເກີດຂຶ້ນກັບເຈົ້າ ຕ້ອງຟ້າວຢຸດການເຮັດສີຜົມ ແລະ ການທຳຮ້າຍຜົມໂດຍດ່ວນ

ເພາະເປັນສາເຫດທີ່ບົ່ງບອກວ່າຜົມຂອງເຈົ້າກຳລັງຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ດີເທົ່າໃດ ພ້ອມທີ່ຈະຫົວລ້ານໄດ້ທຸກມື້ ພຽງແຕ່ຄິດກໍ່ຫຼອນແລ້ວ ຖ້າບໍ່ຢາກໃສ່ວິກກ່ອນໄວອັນຄວນ ອ່ານດ່ວນໆ ແລ້ວສັງເກດຕົວເອງດ້ວຍ

-    ຜົມຫງອກຂຶ້ນໄວກວ່າກຳໜົດ

ເພາະການເຮັດສີຜົມ ຈະເຂົ້າໄປກັດສີທີ່ເຄີຍເຂັ້ມຂອງເຮົາຖືກເຮັດໃຫ້ແຈ້ງຂຶ້ນ ຊື່ງມັນກໍ່ຜິດທຳມະຊາດຟູ່ ຍິ່ງຖ້າກັດສີຈົນຂາວກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເມັດສີຜົມຖືກທຳຮ້າຍຢ່າງໜັກ ດີບໍ່ດີສານທີ່ຕົກຄ້າງກໍ່ເຂົ້າໄປຮາກຜົມເຮັດໃຫ້ຜົມທີ່ຫງອກອອກມາໃໝ່ກາຍເປັນສີຂາວ ນັ້ນຄືທີ່ມາຂອງອາການຫງອກກ່ອນໄວ ແລ້ວຄິດເບິ່ງວ່າຖ້າເຮົາຍັງຝືນເຮັດສີຜົມໄປເລື່ອຍໆສຸດທ້າຍກໍ່ຂາວທັ້ງຫົວແນ່ນອນ

-    ຜົມຫຼົນຈົນສັງເກດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ

ຍິ່ງເຮົາໃຊ້ສານເຄມີກັບຜົມເລື່ອຍໆ ກໍ່ຍິ່ງມີຂໍ້ເສຍຕາມມາເທົ່ານັ້ນ ທັ້ງສານເຄມີຈາກການເຮັດສີຜົມ ຕັດຜົມ ຢືດຜົມ ຕໍ່ໃຫ້ສະຜົມແນວໃດກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີສານຕົກຄ້າງຢູ່ ພໍຕົກຄ້າງຫຼາຍໆຂຶ້ນ ກໍ່ເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບຜົມ ຈົນເກີດອາການຫຼົ່ນງ່າຍ ຮາກຜົມບໍ່ແຂງແຮງຮູ້ຕົວອີກເທື່ອກໍ່ອາດຈະຜົມຫຼົ່ນຈົນແກ້ຍາກ ພັກຜ່ອນກ່ອນຈະຫຼົ່ນຈົນໝົດຫົວ

-    ເລີ່ມແນມເຫັນໜັງຫົວ

ບາງເທື່ອເວລາຜົມຫຼົ່ນຫຼືຜົມບາງລົງ ເຮົາອາດຈະບໍ່ທັນສັງເກດຕົວເອງເທົ່າໃດ ແຕ່ຖ້າສັງສ່ອງແວ່ນແລ້ວເລີ່ມແນມເຫັນໜັງຫົວຊັດເຈນ ກໍ່ຄວນເລີ່ມຕັກໃຈໄດ້ແລ້ວ ເພາະນັ້ນໝາຍເຖີງຄວາມວ່າຜົມຂອງເຮົາເລີ່ມບາງຈົນປິດໜັງຫົວບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຢຸດພັກການເຮັດສີຜົມດ່ວນໆແລ້ວບຳລຸງຜົມຫຼືປຶກສາແພດໄດ້ແລ້ວຫຼະ

-    ຄັນຫົວ ແລະ ມີຂີ້ຮັງແຄ

ບາງຄົນເລີ່ມມີອາການຄັນຫົວ ແລະ ມີຂີ້ຮັງແຄ ຫຼື ໜັງຫົວລອກ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ທັນຄິດວ່າອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເພາະການເຮັດສີຜົມຫຼາຍເກີນໄປ ຊື່ງແທ້ໆແລ້ວ ນອກຈາກຈະເປັນເລື່ອງຄວາມສະອາດແບບທີ່ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈ ສາ ເຫດກໍ່ອາດຈະເປັນເພາະສານເຄມີຕົກຄ້າງດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນຖ້າລອງຮັກສາຄວາມສະ ອາດແລ້ວຍັງມີອາການຄັນຫົວ ແລະ ຂີ້ຮັງແຄຢູ່ ບອກເລີຍວ່າຢຸດເຮັດສີຜົມແລ້ວຟ້າວຮັກສາດ່ວນເລີຍ

-    ຜົມແຫ້ງພຽງແຕ່ຫວີກໍ່ຂາດ

ເອີ້ນວ່າແທບຈະເປັນສິ່ງທີ່ຄົນເຮັດສີຜົມທຸກຄົນຕ້ອງພົບ ສຳລັບອາຫານຜົມຂອງຜົມແຫ້ງ ຟູ  ແລະ ຂາດຫຼົ່ນງ່າຍ ເພາະຍິ່ງເຮົາກັດສີຜົມ ເຮັດສີຜົມຫຼາຍເທົ່າໃດ ຜົມທີ່ເຄີຍສຸຂະພາບດີກໍ່ຈະຖືກທຳຮ້າຍດ້ວຍສານເຄມີຈົນກາຍເປັນຜົມເສຍ ແທນຖ້າຈະຮັກສາໃຫ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດຄືຕັດຖີ້ມແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ແຕ່ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງຢຸດເຮັດສີຜົມພ້ອມ