ລະບົບ 4G

ລະບົບ 4G ຄືລະບົບສື່ສານໄຮ້ສາຍຄວາມໄວສູງຍຸກທີ່ 4 ​ເຊິ່ງເປັນລະບົບທີ່ສາມາດຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ໄວສູງສູງເຖິງ 100 Mbps.

ດັ່ງນັ້ນລະບົບ 4G ໄດ້ເຂົ້າມາຊ່ວຍເສີມລະບົບ 3G ໃນຈຸດທີ່ຍັງເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນນັ້ນເອງ.

ລະບົບ 4G ທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນມີຢູ່ 2 ລະບົບຍ່ອຍຄືລະບົບ LTE (Long Term Evolution) ແລະລະບົບ Wi-MAX ​ເຊິ່ງລະບົບ LTE ໄດ້ຮັບຄວາມສູງກວ່າ ແລະ ໃຊ້ກັນທົ່ວໂລກໃນຂະນະທີ່ລະບົບ Wi-MAX ນິຍົມໃຊ້ກັນໃນບາງປະເທດ ເທົ່ານັ້ນເຊັ່ນຍີ່ປຸ່ນໄຕ້ຫວັນ ແລະ ບັງກະລາເທດເປັນຕົ້ນ.