ລວມ 5 ສຸດຍອດຜູ້ກຳກັບຂອງປະເທດລາວ

5 ສຸດຍອດຜູ້ກຳກັບຂອງປະເທດລາວມີໃຜກັນແນ່

1. Jear Pacific

ຜູ້ກຳກັບທີ່ມີຜົນງານການກຳກັບຮູບເງົາຫລາຍເລື່ອງເຊັ່ນ : ຮັກອຳຫຼ່ຳ, ຮັກອີຫຼີ ແລະ ຫົງຫາມເຕົ່າ 

2. JOJO MIRACLE

ຜູ້ກຳກັບໜຸ່ມກຳກັບຮູບເງົາເລື່ອງ ວັນຄົບຮອບ THE ANNIVERSARY ແລະ ຜົນງານມິວສິກວິດີໂອອີກຫຼວງຫຼາຍ

3. ZUMO CHANTHEVA

ຜູ້ກຳກັບອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງລາວ ກຳກັບຜົນງານຊີລີ້ເລື່ອງ Untilyou the series ແລະ Badfriend the series ນອກນັ້ນຍັງກຳກັບໜັງສັ້ນໄດ້ລາງວັນລະດັບປະເທດ

4. Toh Soulisack

ຜູ້ກຳກັບຜົນງານເພງສັງກັດ KPY Entertainment ກຳກັບມາທຸກມິວສິວວີດີໂອຂອງສັງກັດ ແລະ ຊີລ້ ຄາດບໍ່ແມ່ນຄູ່ ຂອງ ອາລຸນ້າ

5. Xaisongkham induangchanthee

ຜູ້ກຳກັບຮູບເງົາຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ກຳກັບຊີ້ລີ້ສັ້ນ ຮັກນີ້ສີບົວ