ລວມ 15 ຮູບພາບສິນລະປະເປືອຍກາຍເພື່ອການອຳພາງໂຕຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ

ພາບສິນລະປະເປືອຍກາຍຂອງສິນລະປິນຈາກນິວຢອກທີ່ມີຊື່ວ່າ ທຣີນ່າ ເມີຣີ່ ເຊິ່ງລາວເປັນຄົນທີ່ມີພອນສະຫວັນໃນດ້ານການແຕ້ມຮູບ ແລະ ລາວກໍໄດ້ສ້າງງານສິນລະປະນີ້ຂື້ນມາ ດ້ວຍການແຕ້ມຮ່າງກາຍຂອງນາງແບບຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ