ລວມພາບບັນຍາກາດຂອງງານເທດສະການບຸນປີໃໝ່ ເຜົ່າກຶມມຸ ປີ 2017

ຊົນເຜົ່າ ກຶມມຸ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສາມັກຄີຮ່ວມໃຈກັນຈັດງານເທດສະການບຸນປະເພນີປີໃໝ່ຂອງຕົນຢ່າງຝົດຟື້ນ  ບຸນປີໃໝ່ຫລືເປັນພາສາກຶມມຸ ເອີ້ນຫລາຍຢ່າງຕາມທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ບຸນປົດປີ,ບຸນເກຣິ,ເຕັຈໜຶມ, ບຸນລຶໜຶມ...
ແຂວງອຸດົມໄຊປະກອບດ້ວຍ 12 ຊົນເຜົ່າ ແລະ ມີຫລາຍກວ່າ 25 ແຊງເຜົ່າ. ເຜົ່າກຶມມຸ ປັນຊົນເຜົ່າທີ່ມີຈຳນວນຫລາຍກວ່າໝູ່ກວມເອົາ 60% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ. ຊົນເຜົ່າກຶມມຸຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊປະກອບມີ 5 ແຊງເຜົ່າຄື: ກຶມມຸລື້, ກຶມມຸອູ, ກຶມມຸຣອກ, ກຶມມຸອຳ, ກຶມມຸຂຣອງ ແລະ ຍັງມີເຜົ່າລຶມເມດທີ່ວັດທະນະທຳປະເພນີຄ້າຍຄືກຶມມຸ.

ປີນີ້ທາງແຂວງ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ຟຶ້ນຟູ ວັດທະນະທຳ ປະເພນີອັນດີງາມຂອງແຕ່ລະເຜົ່າ ເພື່ອອານຸລັກຮັກສາສົ່ງ ເສີມພັດທະນາ ໃຫ້ກາຍເປັນ ວັດທະນະທຳປະເພນີ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຂອງຊາດແລະເພື່ອການທອ່ງທ່ຽວຕໍ່ໄປ ໂດຍມອບໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ແນວລາວສ້າງຊາດ ຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆເປັນຜູ້ຊຸກຍູ້ນຳພາ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ. ທີ່ສຳເລັດແລ້ວແມ່ນບຸນິນຈຽງເຜົ່າມົ້ງ,ບຸນລຶໜຶມເຜົ່າກຶມມຸ ທ້າຍເດືອນນີ້ແມ່ນບຸນເຜົາຫໍ້ ແລະ ເຜົ່າອື່ນໆ.

ທີ່ມາ: Oudomxay Tourism