ລວມການສະແດງສຸດລ້ມເຫລວ ທີ່ເບິ່ງແລ້ວຢຸດຫົວບໍ່ໄດ້ 555

===============

Cr: DETV SUPER Fancam