ຢ່າໄວ້ໃຈເດັດຂາດກັບສັດພວກນີ້

 Cr gandhi rudolf simanjuntak