ຢ່ານອນ ໂດຍການເອົາໂທລະສັບໄວ້ຂ້າງໆຕົວເອງ ເພາະສ່ຽງອັນຕະລາຍແບບນີ້

ການວິໄຈລ່າສຸດພົບວ່າ ແປດໃນສິບຄົນ ມີການເອົາໂທລະສັບມືຖືມາປະໄວ້ຂ້າງຕົວເອງນອນ ໃນເວລາຕອນກາງຄືນ ເຊິ່ງຄົນສ່ວນຫຼາຍກໍເພື່ອຕັ້ງມັນເປັນໂມງປຸກ, ຕໍ່ໄປຫາກເຈົ້ານອນບໍ່ຫຼັບຕອນກາງຄືນ ໃຫ້ເອົາໂທລະສັບອອກໄປໄກໆຈາກຕົວເຈົ້າເບິ່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້ານອນຫຼັບ ເພາະການຢູ່ໃກ້ກັບໂທລະສັບ ສາມາດລົບກວນການນອນຫຼັບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຈົ້າ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ ແລະບັນຫາການນອນຫຼັບຕ່າງໆ, ຄວນນອນໃນຫ້ອງທີ່ມີບໍ່ມີໂທລະສັບມືຖື ຫຼືປະໂທລະສັບໄວ້ໄກໂຕ ການນອນຂອງເຈົ້າຈະເລີ່ມດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດອາການວິນຫົວ ແລະ ເຈັບຫົວໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ດຣ ຊາ ເຊສເລີ ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ບັນຫາຫຼັກຂອງໂທລະສັບຄື ແສງປະດິດຂອງມັນ ສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີສູ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ, ສະໝອງຂອງເຮົາຈະຖືກຫຼອກໃຫ້ເຊື່ອວ່າ ເປັນເວລາກາງວັນ ແສງຊ່ວຍກະຕຸ້ນເຊວໃນຈໍປະສາດຕາ ບໍລິເວນອ້ອມຂ້າງດວງຕາ ທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຫາສະໝອງ, ເຊວໄວຕໍ່ແສງຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາວ່າມັນເປັນເວລາຕອນກາງເວັນ

Cr: laopost