ຢ່າຄວນຫຼິ້ນ IPad ກ່ອນນອນ...ຖ້າຢາກນອນດີ

ນັກວິໄຈໄດ້ອອກມາເຕືອນວ່າ ການຫຼິ້ນ ໄອແພັດ (IPad) ຫຼື ສະມາດໂຟນ ກ່ອນນອນ ມີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ການນອນ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ແຈບຈົມເນື່ອງຈາກແສງສີເງິນບົນໜ້າຈໍໄອແພັດໄປລະງັບການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງເຮັດໃຫ້ສະໝອງຢຸດຫຼັ່ງສານເມລາ ໂທນິນ ຊຶ່ງເປັນສານທີ່ຊ່ວຍໃນການນອນຫຼັບ. ປັດຈຸບັນ ມີຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄົນມັກຕິດນິດ ໄສໃຊ້ໄອແພັດ ຫຼື ແທັບເລັດ ໃນການກວດອີເມວ, ຫຼິ້ນ Facebook ຫຼື ຫຼິ້ນອິນເຕີເນັດທົ່ວໄປ ກ່ອນຈະປິດໄຟເຂົ້ານອນ. ນັກວິໄຈລະບຸວ່າ ເມື່ອສະໝອງຢຸດການຜະ ລິດສານ ເມລາໂທນິນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ການນອນຫຼັບເປັນເລື່ອງຍາກຂຶ້ນ ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກວ່າ ຈໍຂອງໄອແພັດໃດໆກໍຕາມ ມີສີຂ້ອນ ຂ້າງສົ້ມ ຫຼື ແດງ ກໍຈະບໍ່ກະທົບຕໍ່ການຜະລິດສານ ເມລາໂທນິນ ແຕ່ຢ່າງໃດ ເນື່ອງຈາກວ່າສະ ໝອງຈະຈົດຈຳໄດ້ວ່າ ແສງດັ່ງກ່າວຄ້າຍກັບ ແສງເວລາໃກ້ຄຳ່ ຊຶ່ງເປັນສັນຍານວ່າໃກ້ຈະສິ້ນ ສຸດວັນນັ້ນໆແລ້ວ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ນັກປະສາດວິທະຍາເຄີຍ ສຶກສາວິໄຈໃນເລື່ອງນີ້ມາແລ້ວຫຼາຍຄັ້ງ ພ້ອມທັງຢືນຢັນວ່າ ການເບິ່ງໂທລະພາບ, ຫຼິ້ນຄອມພິວເຕີ້ ຫຼື ໂທລະສັບມືຖືກ່ອນເຂົ້າ ນອນນັ້ນຈະກະທົບຕໍ່ການນອນຫຼັບ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບບໍ່ແຈບ, ແຕ່ໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າ ໃດປີມານີ້ ການນຳສະມາດໂຟນ, ໄອແພັດ ຫຼື ແທັບເລັດອື່ນໆຕິດໂຕເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນອນນຳນັ້ນກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນເຮັດຈົນເປັນນິດໄສ ເຮັດໃຫ້ນັກວິໄຈຕ້ອງກັບມາສຶກສາເລື່ອງນີ້ຢ່າງຈິງຈັງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ແນວໃດກໍດີ ນັກວິໄຈໄດ້ອອກມາເຕືອນວ່າ ການໃຊ້ໄອແພັດຕໍ່ເນື່ອງເກີນ 2 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນເຂົ້ານອນ ຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການນອນເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງວິທີການ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ ກໍຄື ການເລີກຫຼິ້ນ, ແຕ່ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ກໍ ຄວນຈຳກັດເວລາໃນການຫຼິ້ນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ຫຼື ພະຍາຍາມໃຫ້ມັນຢູ່ໄກຈາກສາຍຕາຫຼາຍ ເພື່ອຫຼຸດປະລິມານແສງສີເງິນທີ່ຈະກະທົບກັບດວງຕາ. ພ້ອມກັນນີ້ ນັກວິໄຈຍັງໄດ້ສະເໜີໄປຍັງບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດແທັບເລັດທັງຫຼາຍວ່າ ຄວນເລີ່ມຫັນມາຄິດຄົ້ນວິທີການຫຼຸດແສງສີເງິນທີ່ໜ້າຈໍລົງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ໃນຍາມກາງຄືນ.

....................................................................................................................................................................................................