ຢູ່ລ້າບໍ່ເປັນກະຊິແຫຼ!! ສະປາຕ້າລົງດາບສອງແຄ່ງຢຽດເພດໃຫ້ຊ້ອມກັບທີມຜູ້ຍິງຂອງສະໂມສອນ

 

ສະປາຕ້າ ປຣາກ ສັ່ງລົງດາບ ໂທມັສ ຄູເບັກ ແລະ ລູຄັສ ວາຊາ ສອງນັກເຕະຂອງທີມໃຫ້ໄປຊ້ອມກັບທີມຜູ້ຍິງຂອງສະໂມສອນຫຼັງຈາກທີ່ທັງສອງຄົນມີພຶດຕິກຳໃນທຳນອງວ່າຢຽດເພດໃສ່ລາຍແມນສະພາບສະຕຣີຫຼັງເກມລີກເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

 

ສະປາຕ້າ ປຣາກ ສະໂມສອນດັງໃນລີກຂອງສາທາລະນະລັດເຊັກສັ່ງລົງໂທດ ໂທມັສ ຄູເບັກ ແລະ ລູຄັສ ວາຊາ ນາຍທະວານ ແລະ ມິດຟິວຂອງທີມໃຫ້ໄປຊ້ອມກັບທີມຍິງຂອງສະໂມສອນ ຫຼັງຈາກທີ່ທັງສອງເວົ້າ ແລະ ໂພສຂໍ້ຄວາມໃນທຳນອງວ່າຢຽດຢັນເພດໃສ່ຜູ້ຕັດສິນທີ່ເປັນສຸພາບສະຕຣີຫຼັງຈົບເກມລີກທີ່ທີມສະເໝີກັບ ເບີໂນ 3-3 ເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

 

ໃນເກມດັ່ງກ່າວ ສະປາຕ້າ ຖືກ ເບີໂນ ຕີສະເໝີເປັນ 3-3 ໃນຊ່ວງທົດບາດເຈັບຂອງເຄິ່ງຫຼັງທັງທີ່ເປັນລູກລຳ້ໜ້າຊັດເຈນແຕ່ວ່າ ລູຊີ້ ຣາຕາໂຢວ້າ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຕັດສິນໃນເກມດັ່ງກ່າວເຊິ່ງເປັນສະພາບສະຕຣີບໍ່ໄດ້ຍົກທຸງໂດຍ ຄູເບັກ ເຊິ່ງມີດີກຣີເປັນນາຍທະວານທີມຊາດເຊັກກ່າວຫຼັງຈົບເກມວ່າ “ບ່ອນທີ່ຜູ້ຍິງຄວນຢູ່ແມ່ນໜ້າເຕົາອາຫານ ແລະ ຜູ້ຍິງບໍ່ຄວນມາເປັນຜູ້ຕັດສິນໃນເກມບານເຕະຂອງຜູ້ຊາຍ” ກ່ອນທີ່ໃນພາຍຫຼັງຈະໂພສຮູບພັນລະຍາ ແລະ ລູກສາວພ້ອມກັບຂໍ້ຄວາມຂໍໂທດຕໍ່ຜູ້ຍິງທຸກ.

 

ຂະນະທີ່ ວາຊາ ໂພສຮູບຂອງລາຍແມນສາວພ້ອມຂໍ້ຄວາມວ່າ “ແມ່ຄົວ” ກ່ອນທີ່ຈະອະທິບາຍໃນພາຍຫຼັງວ່າສິ່ງທີ່ເຂົາເຮັດລົງໄປນັ້ນຕັ້ງໃຈທີ່ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງຄວາມຜິດພາດເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ຜົນການແຂ່ງຂັນໃນເກມດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ມີເຈຕະນາເວົ້າເຖິງຜູ້ຍິງຄົນອື່ນໆແຕ່ຢ່າງໃດ.

 

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ອະດຳ ໂຄທາລິກ ປະທານບໍລິຫານຂອງ ສະປາຕ້າ ປຣາກ ອອກມາລະບຸວ່າການກະທຳຂອງນັກເຕະທັງສອງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ແລະ ທັງສອງຈະຕ້ອງລົງໄປຊ້ອມກັບທີມຍິງຂອງສະໂມສອນເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາຕົນເອງວ່າຜູ້ຍິງກໍບໍ່ໄດ້ມີດີພຽງແຕ່ເວລາຢູ່ເຕົາອາຫານເທົ່ານັ້ນ.