ຢູ່ກັນຍາວໆ Mourinho ຕໍ່ສັນຍາອອກໄປອີກ 4 ປີ

José Mourinho ຕົກລົງຂະຫຍາຍສັນຍາໃນການເປັນຜູ້ຈັດການທີມ  Chelsea ອອກໄປອີກ 4 ປີເຮັດໃຫ້ເຂົາຈະຢູ່ໃນຖິ່ນ  Stamford Bridge  ໄປຈົນເຖິງປີ 2019 ໂດຍເຂົາປະຕິເສດການຂື້ນຄ່າເມື່ອຍໃນສັນຍາໃໝ່ແລະຈະຮັບຄ່າເມື່ອຍເທົ່າກັບສັນຍາເກົ່າທີ່  £8.5m  ຕໍ່ປີ ເນື່ອງຈາກເຂົາຕັ້ງໃຈຈະຢູ່ກັບທີມຢູ່ແລ້ວແລະມີຄວາມສຸກກັບການເປັນຜູ້ຈັດການທີມທີ່ນີ້

ທີ່ມາ : 1RobBeasley