ຢຸດໃຊ້!! 8 ຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ພາກັນມັກໃຊ້ ແຕ່ຝຣັ່ງຟັງບໍ່ຮູ້ເລື່ອງນຳວ່າເວົ້າຫຍັງ!!

ຢຸດໃຊ້!! 8 ຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ພາກັນມັກໃຊ້ ແຕ່ຝຣັ່ງຟັງບໍ່ຮູ້ເລື່ອງນຳວ່າເວົ້າຫຍັງ!! ພາສາອັງກິດຖືວ່າເປັນພາສາສາກົນພາສາກາງທີ່ທົ່ວໂລກໃຊ້ໃນການສື່ສານກັນເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ສະນັ້ນພາສາອັງກິດຖືວ່າເປັນພາສາທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນຫລາຍ ໃນສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າບາງຄຳສັບທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ເວົ້າກັນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຝຣັ່ງຟັງແລ້ວຕ້ອງງົງໄປຕາມໆກັນ ໄປເບິ່ງກັນເລີຍວ່າມີຄຳໃດແດ່!!   1. In trend ຄຳນີ້ຖືວ່າພາກັນນິຍົມເວົ້າກັນຫລາຍເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ ສາມາດໄດ້ຍິນຕາມໂທລະພາບ ວິທະຍຸຕ່າງໆເພາະໃຊ້ກັນທົ່ວບ້ານທົ່ວເມືອງເລີຍເຊັ່ນຕົວຢ່າງວ່າ ຖ້າຈະໃຫ້ອິນເທຣນຕ້ອງຕິດຕາມແຟຊັນເກົາຫລີຕ່າງໆ ມັກພາກັນເວົ້າຈົນຕິດປາກ it is in trend ແຕ່ສຳລັບຕ່າງປະເທດຈະໃຂ້ຄຳວ່າ trendy ຫລື fashionable ເປັນຄຳສັບທີ່ສາມາດໃຊ້ໄວ້ຫນ້າຄຳນາມທີ່ຕ້ອງການຂະຫຍາຍເຊັ່ນວ່າ a trendy haircut (ຊົງຜົມທີ່ທັນສະໄຫມ), a fashionable restaurant (ຮ້ານອາຫານທີ່ທັນສະໄຫມ) ຫລືຈະເອົາມັນໄວ້ຫລັງຂອງ Verb to be ເຊັ່ນ It is trendy ຫລື it is fashionable ກໍ່ໄດ້ຄືກັນ     2. Over ເຊັ່ນວ່າ ເບິ່ງລາວແມ້ຜູ້ນັ້ນໂອເວີ້ ໂອເວີ້ she is over. ເປັນຄຳທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍເລີຍໃນພາສາອັງກິດ ຖ້າຝຣັ່ງໄດ້ຍິນວ່າເວົ້າແບບນີ້ ຄືສິງົງໄປດົນເຕີບ ຮາຮາ , ຖ້າເວົ້າຄຳນີ້ທຸກຄົນຄືສິຄິດວ່າເປັນການເວົ້າວ່າເກີນຄວາມເປັນຈິງ ເຮັດເກີນຈິງ ເຮົາຄວນຈະໃຊ້ຄຳສັບທີ່ວ່າ Exaggerate ເປັນຄຳກິລິຍາ ຕົວຢ່າງວ່າ:  He said he walked 30 miles (ລາວບອກວ່າລາວຍ່າງຮອດ30ມາຍ)No he’s exaggerating. It was only about 15. (ບໍ່ແມ່ນເລີຍ ລາວເວົ້າເກີນຈິງ ຄວາມຈິງພຽງແຕ່15ມາຍເທົ່ານັ້ນ)      3. ເບິ່ງໜັງ Soundtrack ເວລາເຈົ້າຈະບອກໃຜວ່າ ຂ້ອຍຕ້ອງການເບິ່ງໜັງຝຣັ່ງທີ່ພາກພາສາອັງກິດຢ່າເວົ້າຄຳວ່າ I want to watch a soundtrack film ແຕ່ຄວນຈະໃຊ້ຄຳວ່າ I want to watch an English film ເພາະຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ Soundtrack ແມ່ນ ດົນຕີທີ່ຢູ່ໃນໜັງ     4. ນັກສຶກສາປີ1ມັກໃຊ້ຄຳວ່າ Freshy ຊື່ງຝຣັ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈເພາະບໍ່ມີການບັນຍັດຄຳນີ້ໃນພາສາອັງກິດ ເຂົາຈະໃຊ້ຄຳວ່າ fresher ຫລື freshman ເຊັ່ນ He is a fresher ຫຼື He is a freshman ຫຼື he is a first year student.     5. ອັດ ຫຼື ບັນທຶກ ມັກຈະພາກັນເວົ້າວ່າເວົ້າວ່າ record ຄຳໆນີ້ສາມາດເປັນໄດ້ທັງຄຳນາມແລະ ຄຳກິລິຍາ ພຽງແຕ່ປ່ຽນຕຳແໜ່ງ stress ເວົ້າວ່າ ຖ້າຈະໃຊ້ເປັນຄຳນາມມັນຈະແປວ່າ ແຜ່ນສຽງ ຫຼື ສະຖິຕິ ໃຫ້ຂຶ້ນສຽງສູງທີ່ພະຍາງທຳອິດຄື ເຣັກ ຄອດ ເຊັ່ນ:he want to buy a record. ແປວ່າເຂົາຕ້ອງການຊື້ແຜ່ນສຽງ, I broke my own record. ແປວ່າ ຂ້ອຍທຳລາຍສະຖິຕິຂອງຂ້ອຍເອງ,  ແຕ່ຖ້າຈະໝາຍເຖິງຄຳກິລິຍາມັນຈະແປວ່າ ອັດ ຫຼື ບັນທຶກ ຕ້ອງ Stress ພະຍາງຫຼັງ ຊຶ່ງຈະອ່ານວ່າ ຣີຄອດ ເຊັ່ນວ່າ: I’ll record film and we can all watch it later ແປວ່າ ຂ້ອຍຈະອັດໜັງແລະເຮົາຈະສາມາດເບິ່ງຍ້ອນຫຼັງໄດ້     6. ຕ່າງຄົນຕ່າງຈ່າຍເຮົາມັກໃຊ້ຄຳວ່າ America share ຮັບຮອງວ່າ ຝຣັ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈແນ່ນອນ ຖ້າເຈົ້າຈະໝາຍຄວາມວ່າ ຕ່າງຄົນຕ່າງຈ່າຍ ຄວນເວົ້າວ່າ Let’s go Dutch ຫຼື Go Dutch (With somebody). ຫຼືເຈົ້າອາດຈະບອກໄປວ່າ You pray for your self ຄືເປັນອັນຮູ້ກັນເລີຍວ່າຕ່າງຄົນຕ່າງຈ່າຍ ຫຼືຖ້າຢາກເປັນເຈົ້າມືເປັນຄົນລ້ຽງ ກະພຽງເວົ້າວ່າ it’s my treat this time      7. ຂໍຂ້ອຍເຂົ້າຮ່ວມຂໍແຈມນຳແນ່ Jam ໃນພາສາອັງກິດບໍ່ມີການໃຊ້ຄຳວ່າແຈມ Jam  ແຕ່ຄວນໃຊ້ຄຳວ່າ join ເຊັ່ນວ່າ Do you want to join us? , Do you want to come with us ? ຈະດີກວ່າ     8. ລາວມີແບັກ Back ດີ , He has a good back ຖ້າເວົ້າແບບນີ້ຝຣັ່ງຈະງົງເລີຍວ່າກຳລັງເວົ້າເຖິງຫຍັງ ເພາະແບັກ ແປວ່າ ຫລັງ (ອະໄວຍະວະ) ແຕ່ເຈົ້າກຳລັງຈະເວົ້າວ່າ ມີຄົນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຄວນໃຊ້ຄຳວ່າ A backup ເຊິ່ງແປວ່າຄົນຫຼືສິ່ງທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ