ຢາສູບໄຟຟ້າ...ອັນຕະລາຍຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຄິດ!

ຢາສູບໄຟຟ້າ ຫຼື E-Cigarettes ເປັນອຸປະກອນຮູບແບບໃໝ່ທີ່ຈະສົ່ງຜ່ານສານນິໂຄຕິນເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໃນຮູບແບບລະອອງຝ່ອຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເຜົາໄໝ້ຫຼືການລຸກໄໝ້.

ເປັນຫຍັງຢາສູບໄຟຟ້າ ຈື່ງເປັນທີ່ນິຍົມ?

ເພາະການບັນຈຸຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ສວຍງາມ, ດຶງດູດໃຈ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຄືຊິກ້າ,ບິກ, ທີ່ມີສີສັນສວຍງາມ, ປຸງລົດຊາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລົດເຊີຮີ່,ຊ໋ອກໂກເລດ,ວານິລາແລະອື່ນໆ.

ຢາສູບໄຟຟ້າ ອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່?

ແທ້ຈິງແລ້ວການໃຊ້ຢາສູບໄຟຟ້າ ມີສານພິດຕ່າງໆ ທຽບເທົ່າກັບການສູບຢາສູບປົກກະຕິ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ, ໂດຍສານນິໂຄຕິນຫາກເຂົ້າ ໃນກະແສເລືອດຂອງແມ່ທີ່ສູບຢາສູບໃນຂະນະຖືກພາແມ່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ຊື່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຫຼາຍຢ່າງລວມໄປຖືງການເສຍຊີວິດກະທັນຫັນ ນອກຈາກນີ້ ຍັງສົ່ງຜົນຕໍ່ສະໝອງ ແລະລະບົບປະສານດ້ານການໄດ້ຍິນ,ນ້ຳໜັກ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລູກໂຕນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ.

ດັ່ງນັ້ນ ການໄດ້ຮັບສານນິໂຄຕິນໃນໄວລຸ້ນທີ່ໃຊ້ຢາສູບໄຟຟ້າ ຈື່ງຕ້ອງມີການຕິດຕາມຜົນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ໄວລຸ້ນເກີດເສບຕິດໄດ້ງ່າຍ.

ນອກຈາກນີ້ສານຕ່າງໆ ທີ່ຮັບເຂົ້າໄປໂດຍສະເພາະລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ຊື່ງອົງການອາຫານແລະຢາລະບຸວ່າ ເປັນສານທີ່ໃຊ້ໃນອາຫານເພື່ອລົດຊາດ,ສີສັນ ທັງໃນການຜະລິດຢາຫຼືເຄື່ອງສຳອາງນັ້ນ ຫາກສຳພັດສານນີ້ໃນໄລຍະສັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການລະຄາຍເຄືອງລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ ລະຄາຍເຄືອງຕາ, ຫາກສຳພັນສານເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະຍາວ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈເຊັ່ນ: ຫອບຫຶດ ໄດ້.