ຢາຄຸມກໍາເນີດ ປົວສິວໄດ້ແທ້ ຫຼືບໍ່ ? ຢາກຮູ້ອ່ານເລີຍ !!!!

 

ສິວທີ່ເກີດຂື້ນຈາກຫຼາຍປັດໃຈບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເປິເປື້ອນ ມົນລະພາວະ ຮໍໂມນ ແລະ ອື່ນໆ ສິວເກີດຂື້ນຫຼາຍໄລຍະທີ່ເປັນໝູ່ມສາວ ພໍແກ່ຕົວກໍ່ຈະຄ່ອຍໆໝົດໄປຕາມໄວ ການປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສິວນັ້ນມີຫຼາຍວິທີ ໜຶ່ງໃນນັ້ນຄືການກິນຢາຄຸມກໍາເນີດ ແລ້ວຢາດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດປົວສິວໄດ້ແທ້ຫຼືບໍ່ ? ຍັງເປັນຂໍ້ສົງໄສຂອງຫຼາຍຄົນ ມື້ນີ້ເຮົາມີຄໍາຕອບມາໃຫ້

ຄວາມຈິງແລ້ວຢາຄຸມກໍາເນີດອາດຈະ(ຢໍ້າວ່າອາດຈະ) ປິ່ນປົວສິວໄດ້ ສະເພາະສິວທີ່ເກີດຈາກຮໍໂມາເພດໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງທີ່ມີຮໍໂມນເພດຊາຍໃນໂຕສູງເກີນໄປ ສັງເກດໄດ້ງ່າຍໆຄື ແມ່ຍິງທີ່ມີຮູບຮ່າງຈ່ອຍ ສຽງຫ້າວ ມັກເປັນສິວຕາມແຜ່ນຫຼັງ ໃບໜ້າ ແລະ ໜ້າເອິກ ຈໍານວນຫຼາຍ ຢາຄຸມກໍາເນີດປະກອບດ້ວຍຮໍໂມນເພດຍິງຄື ເອສໂຕຣເຈນ ແລະ ໂປຣເຈນເຕີໂຣນ ອາດມີຜົນຊ່ວຍປັບລະດັບຄວາມສົມດຸນຂອງຮໍໂມນ ໂປຣເຈສໂຕຣເຈນ ຈະເຮັດໃຫ້ຕ່ອມໄຂມັນເຮັດວຽກຫຼຸດລົງ ການຜະລິດໄຂມັນຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 40% ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງສໍາອາງຫົວໃສ ນໍາເອົາຮໍໂມນເອສໂຕຣເຈນໄປປະສົມໃນເຄື່ອງສໍາອາງແລ້ວອວດອ້າງວ່າມີສັບພະຄຸນໃນການປົວສິວ ແລະ ຮອຍຫ່ຽວ ຄວາມຈິງຮໍໂມນເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ດູດຊຶມຜ່ານຜິວໜັງໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຈຶ່ງເຫັນຜົນໄດ້ໜ້ອຍກວ່າຮູບແບບທີ່ຮັບປະທານ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການໃຊ້ຢາຄຸມກໍາເນີດຮັກສາສິວຄວນເປັນທາງເລືອກສຸດທ້າຍ ຫຼັງຈາກທີ່ໃຊ້ຢາທາ ຫຼທ ກິນຢາປະຕິຊີວະນະແລ້ວບໍ່ໄດ້ຜົນ ກໍລະນີຜູ້ຊາຍບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາຄຸມກໍາເນີດ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຮໍໂມນເພດຍິງຫຼາຍເກີນໄປ ດີບໍ່ດີອາດເຮັດໃຫ້ເອິກໃຫຍ່ຂື້ນຄືແມ່ຍິງກໍ່ເປັນໄປໄດ້  ສໍາລັບເດັກທີ່ຢູ່ໃນໄວພວມເຕີບໃຫຍ່ບໍ່ຄວນຟ້່ວໃຊ້ຢາຄຸມຮັກສາສິວ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຢຸດຈະເລີນເຕີບໂຕ ອາດຈະໂຕນ້ອຍ ເຕ້ຍກ່ອນໝູ່ໃນໄວດຽວກັນ

ທີ່ສໍາຄັນກ່ອນຈະໃຊ້ຢາຄຸມໃນການປິ່ນປົວສິວ ກໍ່ຕ້ອງໄປປຶກສາແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເນື່ອງຈາກຢາຄຸມມີຫຼາຍປະເພດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປໄດ້