ຢາກໄດ້ລູກຊາຍງ່າຍໜ້ອຍດຽວ

 

 

ຢ່າໂທດຝ່າຍຍິງ ເພາະຜູ້ຊາຍຄືຜູ້ກຳນົດເພດຂອງລູກ:

ໄຂ່ຂອງຜູ້ຍິງບໍ່ໄດ້ລະບຸເພດ ຕົວອະສຸຈິຕ່າງຫາກທີ່ລະບຸເພດ. ນັ້ນກໍຄື ຕົວອະສຸຈິYເປັນເພດຊາຍ ແລະ ຕົວ X ເປັນເພດຍິງ.

ເປັນຫຍັງລູກຊາຍຈຶ່ງມີຍາກກວ່າລູກສາວ

ຄວາມຈິງແລ້ວອະສຸຈິຕົວທີ່ສ້າງລູກຊາຍ ຈະມີຫຼາຍກວ່າຕົວທີ່ສ້າງລູກສາວຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ພວກນີ້ມັນເປັນພວກຂີ້ແບະແງະງອນ, ບໍ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບຄວາມເປັນກົດໃນຊ່ອງຄອດ ຫຼືມົດລູກປານໃດ ເລີຍຕາຍກ່ອນໄດ້ເຈາະໄຂ່ແດງເລື້ອຍໆ.

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງໄດ້ລູກຊາຍລະ?

ຢາກມີທາຍາດຈັກຄົນໜຶ່ງກໍຕ້ອງກຽມຕົວກັນແດ່ລະ! ໂດຍສະເພາະວ່າທີ່ອີ່ພໍ່ຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ, ງົດສູບຢາ ຫຼືແອລກໍຮໍ, ຢ່າເຄັ່ງຄຽດໜັກໆເພາະປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຜົນຕໍ່ຄຸນນະພາບ ແລະປະລິມານຂອງຕົວອະສຸຈິ ຢ່າລືມວ່າອະສຸຈິຍິ່ງແຂງແຮງຍິ່ງມີໂອກາດຜ່າດ່ານໄປຝັງກາຍອຸ່ນໆຢູ່ໃນໄຂ່. ສ່ວນຜູ້ເປັນແມ່ເອງກໍຕ້ອງດູແລຕົນເອງເຊັ່ນດຽວກັນຢ່າກິນຕຳໝາກຫຸ່ງ, ຊີ້ນສັດ, ແປ້ງ, ຂອງດອງຫຼາຍເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາວະເປັນກົດ (ໂຄໂມໂຊມ Yບໍ່ມັກກົດ)

ຖີ່ໄປ ລູກຊາຍບໍ່ຕິດ:

      ຄວນເວັ້ນໄລຍະຫ່າງຂອງການມີເພດສຳພັນ ບໍ່ໃຫ້ຖີ່ເກີນໄປ ເພື່ອກັກຕຸນສະເປີມໃຫ້ຫຼາຍໆກຽມພ້ອມທີ່ຈະຍິງເປົ້າ (ເວັ້ນໄລຍະປະມານ 1 ອາທິດ ຫຼືລໍຖ້າໃຫ້ເຖິງວັນໄຂ່ຕົກ)

ຮັກກັນໃນວັນໄຂ່ຕົກ ໄດ້ລູກຊາຍແນ່ນອນ

ປົກກະຕິໄຂ່ຈະຕົກກ່ອນການເປັນປະຈຳເດືອນ 14ວັນ (ສະເພາະຄົນທີ່ມີຮອບເດືອນກົງກັນທຸກເດືອນ) ຫຼືຖ້າໃຜບໍ່ແນ່ໃຈໃຫ້ໄປປຶກສາແພດເພື່ອວັດອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ ຫຼືມີເຄື່ອງຢາມນ້ຳລາຍສະເພາະ ຖ້າມີເພດສຳພັນໃນມື້ໄຂ່ຕົກໂອກາດຈະໄດ້ລູກຊາຍຈະມີສູງທີ່ສຸດ.

ຂໍ້ມູນ: ວາລະສານມະຫາຊົນ