ຢາກໃຫ້ຄົນຮັກຫລົງຮັກທ່ານຍິ່ງຂຶ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ

 

  ວິທີປະຕິບັດຕົວແບບງ່າຍໆທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈ ເຊິ່ງ ກັນ  ແລະ ກັນເລີ່ມຈາກທ່ານໂດຍທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕົວດັ່ງນີ້
1.ທ່ານຕ້ອງຮຽນຮູ້ເລື່ອງຂອງອາຫານ ອາຫານຊະນິດໃດລົດຊາດແບບໃດທີ່ຄົນຮັກຂອງທ່ານມັກຕ້ອງຈື່ຈຳ ໃນໃຈເຖິງແມ່ນວ່າລົດຊາດ ແລະ ປະເພດອາຫານຕົວທ່ານເອງຈະບໍ່ມັກແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມໃສ່ໃຈເປັນພິ ເສດ.
2.ທ່ານຢ່າປ່ອຍຕົວເອງຫລາຍເກີນໄປຄວນຮັກສາສຸຂະພາບຮ່າງກາຍໄວ້ສະເຫມີຫລາຍຄົນທີ່ແຕ່ງດອງ ແລ້ວມັກເບິ່ງຂ້າມຄວາມສຳຄັນຕົວເອງໄປຈາກທີ່ເຄີຍແຕ່ງຕົວດີເມື່ອແຕ່ງດອງແລ້ວຜັດບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳ ຄັນເລື່ອງແຕ່ງກາຍເລີຍໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງຄວນຈະເສີມຈະແຕ່ງແດ່ບໍ່ຄວນປ່ອຍຕົວເອງໄປຕາມທຳມະ ຊາດຫລາຍ.
3.ບໍ່ຄວນຊັກຖາມຫລືໃຊ້ຄຳເວົ້າໃນແບບທີ່ບັງຄັບໃຫ້ອີກຄົນຕ້ອງຕາມໃຈທ່ານບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະມັກຄົນແບບນີ້ ເພາະຄົນຮັກຂອງທ່ານຈະຮູ້ສຶກວ່າ ເປັນນັກໂທດຄວນໃຫ້ໂອກາດອີກຄົນໄດ້ຢູ່ງຽບໆຄົນດຽວແດ່.
4.ທ່ານບໍ່ຄວນໄປນັ່ງຈັບຜິດເພາະຄົນເຮົາບໍ່ມັກການຈະມີຄົນມານັ່ງຄອຍຈັບຜິດຕະຫລອດເວລາເພາະຈະ ເປັນການປິດກັ້ນເສລີພາບເປັນການບໍ່ໃຫ້ກຽດກັນທ່ານຕ້ອງຮູ້ອີກຢ່າງຫນຶ່ງຄືຄົນທີ່ຢ້ານກົວຄົນຮັກຈະ ເປັນຄົນຂີ້ຕົວະເກັ່ງເພື່ອເອົາຕົວລອດຈາກການຖືກຈັບຜິດນັ້ນເອງ.
5.ທ່ານຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຫ້ອະໄພເມື່ອອີກຝ່າຍຮູ້ຕົວວ່າຜິດແລະສາລະພາບກັບທ່ານ,ທ່ານກໍ່ຄວນຈະໃຫ້ອະໄພ ແລະ ບໍ່ຄວນນຳເລື່ອງນີ້ມາເວົ້າຕອກຢ້ຳໃນພາຍຫລັງເພາະຈະເຮັດໃຫ້ອີ ກຝ່າຍຮູ້ສຶກຕິດລົບໃນຕົວທ່ານ.
6.ທ່ານຕ້ອງໂປ່ງໃສບໍ່ຄວນຂີ້ຕົວະກັບຄົນຮັກໃນທຸກໆເລື່ອງຖ້າອີກຝ່າຢ່າຈັບໄດ້ວ່າທ່ານຂີ້ຕົວະຈະເຮັດໃຫ້ ຄົນຮັກບໍ່ເຊື້ອໃຈ ແລະ ເກີດຄວາມລະແວງຕໍ່ຕົວທ່ານໄປຕະຫລອດ.ບໍ່ຍາກເກີນໄປແມ່ນບໍ່ທີ່ທ່ານຈະ ເລີ່ມປະຕິບັດຕອນນີ້ເພາະຄົນສອງຄົນໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນເປັນທຳມະດາທີ່ຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນແດ່ແຕ່ຢ່າປ່ອຍ ໃຫ້ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນນັ້ນມາທຳລາຍຊີວິດຄູ່ທີ່ທ່ານສອງຄົນສ້າງມາເພາະຄວາມສຸກທາງກາຍຊອກຫາ ເມື່ອໃດກໍ່ໄດ້ແຕ່ຄວາມສຸກທາງ ໃຈຫາຍາກຫລາຍກວ່າ.

ທີມາ https://amphonkeo.wordpress.com