ຢາກເປັນ HR ຕ້ອງກຽມຕົວແນວໃດ ອ່ານໄດ້ຈາກບົດຄວາມນີ້

ຢາກເປັນ HR ຕ້ອງກຽມຕົວແນວໃດ ອ່ານໄດ້ຈາກບົດຄວາມນີ້

ອີກໜຶ່ງອາຊີບທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ທຸລະກິດໃນຍຸກນີ້ນັ້ນກໍ່ຄືຝ່າຍຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ HR (Human Resources) ເພາະປັດຈຸບັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍບໍລິສັດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກໍ່ຄືພະນັກ ງານ ເພາະພະນັກງານທຸກຄົນຈະເຂົ້າມາມີບົດບາດຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງບໍລິສັດຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ອາຊີບ HR ເອງມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີໜ້າທີ່ຫຼາຍກວ່າການຫາຄົນເຂົ້າມາເຮັດວຽກອີກດ້ວຍ ໂດຍແບ່ງເປັນຫຼັກໆໄດ້ດັງນີ້

ລັກສະນະງານ  HR ໃນດ້ານຕ່າງໆ

1. HR Planning ງານວາງແຜນກຳລັງຄົນ ຈະມີໜ້າທີວາງແຜນການໃຊ້ຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດໃນອົງກອນ ວ່າຕ້ອງໃຊ້ບຸກຄົນທີ່ມີລັກສະນະແນວໃດ ຈຳນວນເທົ່າໃດ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄົນທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດແນວໃດ ລວມເຖີງການຄວບຄຸມຈຳນວນຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນອົງກອນໃຫ້ເໝາະສົມກັບການດຳເນີນວຽກ ແລະ ກຳນົດນະໂຍບາຍ ລະບຽບຕ່າງໆ ເພື່ອໃຊ້ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ

2. Recruitment ງານຊອກຫາ ແລະ ຄັດສັນບຸກຄະລາກອນ ລັກສະນະງານໃນຂໍ້ນີ້ເປັນສາຍວຽກ HR ທີ່ຜູ້ຄົນຮູ້ຈັກຫຼາຍທີ່ສຸດ ເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ຫາຄົນທີ່ມີຄຸນສົມບັດກັບຕຳແໜ່ງວຽກ ຈາກນັ້ນເຮັດຫານລົງປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ ແລະ ຄັັດເລືອກພ້ອມນັດສຳພັດ ລວມເຖີງການກຽມແບບທົດ ສອບ ກວດສອບປະຫວັດຍ້ອນຫຼັງ ຢືນຢັນບຸກຄົນອ້າງອີງ ແລະ ແຈ້ງຜົນການສຳພາດ ພ້ອມຕິດ ຕາມຄວາມຄືບໜ້າຫຼັງຈາກຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກ

3. Personnel Administration ງານລະບົບຂໍ້ມູນ ມີໜ້າທີຈັດການເອກະສານຂ້ມູນຕ່າງໆ ຂອງພະນັກງານໃນບໍລິສັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ປະຫວັດການເຮັດວຽກ ການປະເມີນການເຮັດວຽກ ຂໍ້ມູນເງິນເດືອນ ການຂາດວຽກ ຂໍ້ມູນການຊອກຫາພະນັກງານ ລວມເຖີງການຕິດຕາມວິເຄາະປັນຫາຕ່າງໆ ຂອງພະນັກງານ

4. Training & Development ງານພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ມີໜ້າທີພັດທະນາພະນັກງານໃຫ້ມີປະສົບການ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ທັກສະທີ່ດີ ພ້ອມທີ່ຈະປະຕິບັດງານທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆ ທັ້ງການຝືກອົບຮົມ ສຶກສາເບິ່ງວຽກ ການສອນວຽກ ການມອບ ໝາຍວຽກ ຫຼື ການຍ້າຍຕຳແໜ່ງວຽກເພື່ອໃຫ້ໂອກາດໄດ້ສຶກສາວຽກໃໝ່ໆ ແລະ ຮຽນຮູ້ປະສົບການຈາກວຽກອື່ນ

ເມື່ອຮູ້ແລ້ວວ່າ HR ມີໜ້າທີ່ຫຍັງແດ່ ກໍ່ມາເບິ່ງວ່າຖ້າຕ້ອງການເປັນ HR ຈະຕ້ອງກຽມຕົວແນວໃດ

ເລືອກຮຽນໃຫ້ກົງສາຍ

ສຳລັບຄົນທີ່ຮູ້ຕົວວ່າຕົນເອງຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດວຽກໃນສາຍວຽກ HR ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມເຂົ້າມະຫາວິທະ ຍາໄລ ວິທີທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ອາຊີບນີ້ໄດ້ໂດຍກົງທີ່ສຸດກໍ່ຄືການຮຽນຈົບໃນຄະນະ ຫຼື ສາຂາເຫຼົ່ານີ້ ສາຂາຈິດ ຕະວິທະຍາ ສາຂາບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສາຂາການປົກຄອງ ຊື່ງສາຂາເຫຼົ່ານີ້ຈະສອນວິຊາທີ່ກ່ຽວກັບວຽກ HR ໂດຍກົງ ສ່ວນຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນຈົບສາຂາໂດຍກົງ ກໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດວຽກ HR ໄດຄືກັນ ເພາະປັດຈຸບັນຫຼາຍບໍລິສັດຄ່ອນຂ້າງເປີດກວ້າງ ແຕ່ຕອນສຳພາດອາດຈະສະແດງໃຫ້ບໍລິສັດເຫັນໃຫ້ໄດ້ວ່າ ເຈົ້າມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບວຽກນີ້ໄດ້ ເຖີງບໍ່ໄດ້ຮຽນມາກົງສາຍກໍ່ຕາມ

ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງມີ

ມັກຮຽນຮູ້ ແບະ ຕິດຕາມຂ່າວສານ

ຄອຍໝັ່ນອັບເດດຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວກັບວຽກ HR ຢູ່ຕະຫຼອດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງພາສີ ກົດ ໝາຍແຮງງານ ລວມເຖີງເທັກໂນໂລຢີຕ່າງໆ ເພື່ອທີ່ຈຳຂໍ້ມູນມາບອກກັບພະນັກງານໄດ້ຢ່າງຖືກ ຕ້ອງ

ໃຫ້ຄຳປຶກສາໄດ້

ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແລະຄຳແນະນຳກັບພະນັກງານທີ່ມີປັນຫາ ທັ້ງປັນຫາການເຮັດວຽກ ແລະ ປັນຫາເລື່ອງຊີວິດສ່ວນຕົວ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະສ້າງອຸປະສັກຕໍ່ການເຮັດວຽກ ເພາະສະນັ້ນ HR ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ຖືກຕ້ອງ

ບໍ່ເລືອກປະຕິບັດ

ຄົນທີ່ເປັນ HR ຈະຕ້ອງສາມາດເຂົ້າເຖີງຄົນໄດ້ທຸກກຸ່ມ ໂດຍບໍ່ເອົາອາລົມສ່ວນຕົວມາກ່ຽວ ບໍ່ສະ ແດງອອກວ່າມັກ ຫຼື ບໍ່ມັກໃຜຈົນເກີດເຫດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານບໍ່ກ້າເຂົ້າຫາ

ເກັບຄວາມລັບໄດ້

ເນື່ອງຈາກວຽກ HR ມີໜ້າທີເບິ່ງແຍງເອກະສານຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຕ່າງໆ ລວມເຖີງເງິນເດືອນ ທີ່ຕ້ອງເກັບເປັນຄວາມລັບ ຍັງບໍ່ນັບເຖີງປັນຫາຂອງພະນັກງານຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ພະນັກງານຄົນອື່ນຮູ້ ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນອີກ

ເຮັດວຽກເກິນຄວາມຂາດໝາຍ

ສາມາດເຂົ້າເຖີງປັນຫາ ແລະ ມອບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບພະນັກງານໄດ້ໄວ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຮູ້ສືກບໍ່ໂດດດ່ຽວ ໃນຂະນະດຽວກັນຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນເກີດຄວາມສຳພັນທັ້ງດີ ໂດຍສະເພາະຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານດ້ວຍກັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມພາບລັກທີ່ດີໃຫ້ກັບອົງກອນ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ