ຢາກສະບາຍຢູ່ຕ່າງແດນ ສຸດທ້າຍຕ້ອງຕົກນາຮົກແບບນີ້!

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ: ຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງ ເວບໄຊ ມະຕິຊົນ ຂອງປະເທດໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັນທີ 22 ສິງຫາ ນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈັ່ງຫວັດ ນະຄອນປະຖົມ ໄດ້ບຸກກວດຄົ້ນ ຟາມລ້ຽງໄກ້ ແລະ ໝູ ຊື່ ຍຸພາ ຟາມ ທີ່ບ້ານເລກທີ່ 14 ໝູ່ 9 ຕຳບົນ ມາບແຄ, ອຳເພີ ເມືອງ, ຈັ່ງຫວັດ ນະຄອນປະຖົມ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຈາກ ທ້າວ ຊານົນ ແສງແກ້ວ ອາຍຸ 25 ປີ, ແຮງງານຄົນລາວ ທີ່ຫຼົບໜີ ອອກຈາກຟາມດັ່ງກ່າວໄດ້ ພ້ອມກັບໝູ່ອີກຄົນ, ເນື່ອງຈາກຟາມດັ່ງກ່າວ ໃຊ້ແຮງງານຢ່າງປ່າເຖື່ອນ ໂດຍການ ກັກຂັງ, ບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງມີແຮງງານຄົນລາວ ຫຼາຍກວ່າ 10 ຄົນທີ່ຍັງຖືກກັກຂັງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ບຸກເຂົ້າກວດຄົ້ນ ແລະ ພົບວ່າຟາມດັ່ງກ່າວເປັນຟາມທີ່ໃຫຍ່ຫຼາຍ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 20 ໄລ່, ເປັນຟາມປະເພດປິດ,� ໃນຟາມພົບເຫັນແຮງງານຄົນລາວ 14 ຄົນ ອາຍຸ ລະຫວ່າງ 14-25 ປີ ທີ່ຖືກກັກຂັງ ບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ຕາມການແຈ້ງຄວາມຂອງ ທ້າວຊານົນ. ບ່ອນພັກ ແມ່ນຄ້າຍກັບຄຸກ ແບ່ງເປັນຫ້ອງນ້ອຍໆ 10 ຫ້ອງ ມີຫ້ອງນ້ຳໃນ ແລະ ມີຫ້ອງໃຫຍ່ 1 ຫ້ອງ.
ຟາມແຫ່ງນີ້ ເປັນຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານ ແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນຈັ່ງຫວັດນະຄອນປະຖົມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈິ່ງໄດ້ຄຸມຕົວ ພ້ອມແຈ້ງຂໍ້ກ່າວຫາ ໃຊ້ແຮງງານຢ່າງທາລຸນຄືທາດ, ກັກຂັງໜ່ວງໜ່ຽວ, ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ, ທາລຸນເດັກ, ແລະ ຄ້າມະນຸດ. ພ້ອມທັງຈະຂະຫຍາຍຈັບ ເຄື່ອຂ່າຍທີ່ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບຟາມດັ່ງກ່າວ ມາດຳເນີນຄະດີຕໍ່ໄປ.
ທ້າວຊານົນ ແສງແກ້ວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວແລະເພື່ອນໆ ແມ່ນຖືກຕົວະ ມາຈາກປະເທດລາວ ໂດຍນາຍໜ້າໄດ້ບອກວ່າຈະພາມາຫາວຽກລາຍໄດ້ດີ ກ່ອນຈະຖືກສົ່ງມາເຮັດວຽກຢູ່ຟາມແຫ່ງນີ້ ແລະ ຖືກເຈົ້າຂອງຟາມບັງຄັບລ້ຽງໄກ່ ລ້ຽງໝູ ແຕ່ເຊົ້າຮອດຄ່ຳ ແລະ ຈະຖືກສັ່ງໃຫ້ເຂົ້າໄປຢູ່ຄອກດັ່ງກ່າວ ພາຍຫຼັງແລ້ວວຽກ. ເວລາມີຄົນບາດເຈັບກໍ່ບໍ່ພາໄປຫາໝໍ, ພ້ອມທັງລ໋ອກກະແຈຄອກໄວ້. ເວລາປວດຂີ້ປວດຍ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຂີ້ໃສ່ຖົງຢ່າງ ໄວ້ ແລະ ຕອນເຊົ້າຈິ່ງໄດ້ເອົາໄປຖີ້ມ ຕອນທີ່ເຈົ້າຂອງຟາມມາເປີດຄອກໃຫ້. ນອກນີ້, ຍັງໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍເອົາດ້າມປືນຕີຫົວ ຫຼື ໃຊ້ທ່ອນເຫຼັກ ຫາກວ່າແຮງງານເວົ້າບໍ່ຟັງ ແລະ ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແມ່ນບໍ່ມີການຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ໃນການເຮັດວຽກເລີຍ.
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງການລາວໄດ້ປະສານງານ ແລະ ຊ່ວຍແຮງງານລາວທັງໝົດໃຫ້ກັບຄືນປະເທດ ພ້ອມທັງສັ່ງຟ້ອງ ຕໍ່ການທ່າລຸນດັ່ງກ່າວ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: ມະຕິຊົນ

cr.tholakhong