ຢາກຈ່ອຍ​ກໍ​ຕ້ອງ​ເຝິກ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຂີດ​ທຳ​ອິດ!!

ການລົດນໍ້າໜັກໃຫ້ມື້ນີ້ເບົາກວ່າມື້ວານບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ແຕ່ການຄົງທີ່ນໍ້າໜັກທີ່ຫຼຸດລົງມານັ້ນໃຫ້ຢູ່ນຳກັນໄປດົນໆນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຍາກກວ່າ ​ເຊິ່ງເປັນສາເຫດວ່າເປັນຫຍັງຄົນເຖິງກັງວົນ​ເລື່ອງ​ຮູບ​ຮ່າງ​ຊິໂຍ່ໂຍ້ເພາະ​ເມື່ອທ່ານກິນໜ້ອຍລົງນໍ້າໜັກລົງໄດ້ໃຈ ກິນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຂົ້າສູ່ນໍ້າຫນັກອີກຄັ້ງເປັນເຊັ່ນນີ້ບໍ່ຮູ້ຈົບ.

ຈາກການວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດມີທາງອອກທີ່ຈະທຳລາຍ ​ການວົກວົນ​ຂອງ​ເລື່ອງ​ນີ້ ນັ້ນເພາະການຮັກສານໍ້າໜັກສາມາດເກີດຂຶ້ນຈິງໄດ້ຖ້າຜູ້ທີ່ລົດຄວາມອ້ວນປ່ຽນພົດຕິກໍາເຊັ່ນ ກິນຢ່າງລະມັດລະວັງ ຍ່າງທຸກເຊົ້າກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ໂໝດລົດນໍ້າໜັກ.

ການວິໄຈໄດ້ສຶກສາພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ຍິງຈໍານວນ 267 ຄົນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຜູ້ທີ່ມີນໍ້າໜັກເກີນຈາກນັ້ນແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມແບບສຸ່ມ ກຸ່ມທໍາອິດເລີ່ມການລົດນໍ້າໜັກທັນທີ ສ່ວນອີກກຸ່ມໃຊ້ວິທີລົດນໍ້າໜັກແບບດຽວກັນແຕ່ຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປດ້ວຍການປັບການ​ດຳລົງ​ຊີວິດຈາກນັ້ນກໍຄ່ອຍໆຕິດຕໍ່ກັນດົນ 8 ອາທິດ.

ປາກົດວ່າທັງສອງກຸ່ມສາມາດລົດນໍ້າໜັກໄດ້ເທົ່າໆ ກັນສະ​ເລ່ຍຄົນລະ 77 ກິໂລ ຈາກນັ້ນການວິໄຈຍັງຕິດຕາມຕໍ່ໄປດົນກວ່າ 1 ປີພົບວ່າກຸ່ມທີ່ 2 ມີນໍ້າໜັກເພີ່ມຂຶ້ນມາສະ​ເລ່ຍຄົນລະ 13 ກິໂລ ແຕ່ອີກກຸ່ມໜຶ່ງນໍ້າໜັກຂຶ້ນສະ​ເລ່ຍຄົນລະ 31 ກິໂລ.

ນັ້ນເປັນເພາະຫຼັງຈາກລົດນໍ້າໜັກແລ້ວຜູ້ຍິງກຸ່ມທີ່ 2 ຍັງຢູ່ໃນໂປຣແກຣມຕໍ່ໄປ ໂດຍພວກເຂົາຕ້ອງມາພົບກັບຜູ້ເບິ່ງແຍງດ້ານສຸຂະພາບທຸກອາທິດອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ກິນອາຫານປະເພດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ເປັນຫຼັກ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈາກກິດຈະວັດປະຈໍາອາທິດກໍເລີ່ມປ່ຽນເປັນພຶດຕິກໍາ ເພາະຜູ້ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນເລີ່ມຄວບຄຸມປະລິມານອາຫານໃນຈານຕົວເອງເລີ່ມໃສ່ໃຈອາຫານທີ່ກິນເຂົ້າໄປ ແລະ ເລີ່ມງົດອາຫານແຄລໍລີ່ສູງ​ໂດຍ​ບໍ່ມີການ​ບັງຄັບ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມຜົນການວິໄຈນີ້ຍັງຕ້ອງທົດລອງກັບຄົນຫຼາກຫຼາຍເຊື້ອຊາດເພາະຜູ້ຮ່ວມການທົດລອງຄັ້ງນີ້ເປັນຜູ້ຍິງອາເມລິກັນຜິວຂາວ ແລະ ມີການສຶກສາ. ຜົນລັບອາດແຕກຕ່າງອອກໄປໃນຜູ້ຍິງຄົນອື່ນ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ແຕ່ຫາກທ່ານເລີ່ມຕົ້ນລົດນໍ້າໜັກແລ້ວຢ່າຫຼົງດີໃຈຊິງຊັ່ງ​ນ້ຳໜັກເພາະນັ້ນຄືຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກິນໂດຍມີຂໍ້ອ້າງ ແລະ ສຸດທ້າຍຕ້ອງກັບໄປຮ້ອງໄຫ້ກັບ​ໄປ​ເປັນຄື​ເກົ່າ.