ມີແຕ່ນັກບິນແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປ

ມື້ນີ້ເຮົາສິພາໄປເບິ່ງພາບທີ່ໜ້ອຍຄົນອາດສິມີໂອກາດໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງໂຕເອງ ເພາະນີ້ແມ່ນຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໄດ້ຈາກຫ້ອງນັກບິນ ທີ່ສວຍງາມອັງລັງການຂະໜາດໃດລອງມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍ

ເປີດພາບທີ່ຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກໃນຫ້ອງນັກບິນ

ມື້ນີ້ເຮົາສິພາໄປເບິ່ງພາບທີ່ໜ້ອຍຄົນອາດສິມີໂອກາດໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງໂຕເອງ ເພາະນີ້ແມ່ນຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໄດ້ຈາກຫ້ອງນັກບິນ ທີ່ສວຍງາມອັງລັງການຂະໜາດໃດລອງມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍ

ຫ້ອງຄົນຂັບຍົນ ໜ້ອຍຄົນທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າສຳພັດ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຢ່າງພວກເຮົາກະເຊົາຄິດໄດ້ເລີຍວ່າສິໄດ້ເຂົ້າໄປເຫັນທິວທັດອັນສວຍງາມທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງນັກບິນ ເພາະມັນເປັນຫ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງທີ່ສຸດ ສະນັ້ນຈຶ່ງມີແຕ່ນັກບິນແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປ ແລະ ຈະມີແຕ່ພວກເຂົານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ເຫັນຮູບພາບອັນມະຫັດສະຈັນ ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໂດຍທີ່ບໍ່ໃຜໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງຕົນເອງ

ສະນັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ Christiaan van Heijst  ແລະໝູ່ຂອງລາວ Daan Krans ຈາກປະເທດເນເທີແລນໄດ້ເກັບເອົາພາບບັນຍາກາດຍາມຄຳ່ຄືນ ຊ່ວງເວລາຕ່າງໆລະຫວ່າງທີ່ກຳລັງອອກບິນໃຫ້ມາໄດ້ເບິ່ງກັນ