ມີສະຕິກ່ອນຝາກເງິນດອກເບ້ຍສູງ ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີຈາກ ທຫລ

ມີສະຕິກ່ອນຝາກເງິນດອກເບ້ຍສູງ ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີຈາກ ທຫລ

     ເນື່ອງຈາກໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີປາກົດການເຄື່ອນໄຫວລະດົມທຶນຈາກສັງຄົມຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີ່ມີສິດອໍານາດກ່ຽວຂ້ອງ

ໂດຍດໍາເນີນດ້ວຍຫຼາຍຮູບການເຊັ່ນ: ຮັບຝາກເງິນ ຫຼື ຮູບການລົງທຶນດ້ວຍຜົນຕອບແທນທີ່ຈູງໃຈໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງເກີນຈິງ ດັ່ງທຸກວັນນີ້ ມີສອງບໍລິສັດກຳລັງຟົດເດືອດຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈິ່ງໄດ້ຝາກເຕືອນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເພີ່ມສະຕິລະວັງຕົວໃນການນໍາໃຊ້ບໍລິການຝາກເງິນ ແລະ ຮ່ວມລົງທຶນ ທັງນີ້ ກໍເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຜົນເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ທ່ານ.

     ຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 202/ຫກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມີນາ 2017 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີປາກົດການບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຈໍານວນໜຶ່ງເຄື່ອນໄຫວລະດົມທຶນຈາກສັງຄົມຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ເນື່ອງຈາກບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລະດົມທຶນຈາກສັງຄົມຈາກຂະແໜງການທີ່ມີສິດອໍານາດກ່ຽວຂ້ອງການເຄື່ອນໄຫວລະດົມທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນດ້ວຍຫຼາຍຮູບການເປັນຕົ້ນພາຍໃຕ້ຮູບການເງິນຝາກ ຫຼື ຮູບການລົງທຶນຮ່ວມໄດ້ຜົນຕອບແທນທີ່ຈູງໃຈສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງ, ຈາກການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງອາດພາໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ, ເງິນຄໍາປະຊາຊົນຜູ້ຫຼົງເຊື່ອ ແລະສ້າງຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ ສະນັ້ນ, ເພື່ອສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວລະດົມທຶນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນຜົນເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ທ່ານ,  ຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈິ່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວໃນບາງບັນຫາດັ່ງຄື: ຈົ່ງມີສະຕິຕໍ່ການຝາກເງິນ, ການບໍລິການຊໍາລະ, ການຮ່ວມຮຸ້ນ (ລົງທຶນ) ແລະອື່ນໆ ໂດຍກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງວ່າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີ່ມີສິດອໍານາດກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່, ຖ້າພົບເຫັນກໍລະນີສົງໄສ ຫຼື ເຫັນວ່າເປັນການເຄື່ອນໄຫວລະດົມທຶນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທ່ານສາມາດໂທສອບຖາມ ຫຼື ແຈ້ງຕໍ່ກົມກ່ຽວ ຂ້ອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມເບີໂທ 021 265 713-715 ຫຼື 021 265 607.

     ນອກນີ້ ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບີ່ງຂໍ້ມູນການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະສະຖາບັນການເງີນຈຸລະພາກ ໄດ້ໃນເວັບໄຊຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລະອຽດຄື: ສໍາລັບທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນ http:www.bol.gov.la/Otherbanks/Bank 2016.htm, ສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນແມ່ນ http: www.bol.gov.la/laoweb/microfinancelao5.html.

     ໃນແຈ້ງການຍັງຂໍໃຫ້ອໍານາດການ ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນປະສານສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊາບ ໃນກໍລະນີຫາກພົບເຫັນສະຖາບັນການ ເງິນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ມີສະຕິຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວລະດົມທຶນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍຊັບສິນເງິນຄໍາ ເພື່ອພ້ອມກັນຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ດັ່ງກ່າວບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມລາວ ໂດຍສະເພາະສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງພວກຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ.

Cr: http://www.sedthakid.la