ມິສເຕີບີນ ໃນພິທີເປີດ ໂອເລັມປິກ 2012

===================

Cr: arnon sutasinee