ມາ 2 ເທື່ອແລ້ວ ''ເດວິດ ວິກທໍເຮີຍ ເບັກແຮມ'' ຮ່ວມພິທີງານແຕ່ງຂອງຮາດຊະວົງ

.ໃນງານແຕ່ງງານຂອງເຈົ້າຊາຍແຮຮີ່ ແລະ ເມແກນ ມາຣເຄິ ຊື່ງຈັດຂື້ນຢູ່ໂບດເຊນຈອນ ໃນພະຮາດຊະວັງວິນເຊີຂອງອັງກິດ ໃນມື້ວານທີ່ຜ່ານມາ(19ພຶດສະພາ) ມີຄົນດັງລະດັບວີໄອພີທີ່ໄດ້ຮັບການເຊີນຢ່າງເປັນທາງການ ຊື່ງໜື່ງໃນນັ້ນຄືອາດີດນັກເຕະບານຊື່ດັງ ເດວິດ ເບັກແຮມ ທີ່ຈັບມືເມຍສຸດທີ່ຮັກ ວິກທໍເຮີຍ ເບັກແຮມ ມາຮ່ວມເປັນພະຍານໃນການແຕ່ງງານປະຫວັດສາດຄັ້ງນີ້ຄືກັນ ໃນຖານະໝູ່ຂອງເຈົ້າຊາຍແຮຮີ່