ມາເບີ່ງປະໂຫຍດຂອງໝາກພ້າວທີ່ເຮົາອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ

 

  • ຊ້ວຍກະຕຸ້ນການເຜົາຜານໄຂມັນ

ມີປັນຫາເລື່ອງຄວາມຕຸ້ຍ ແລະ ໄຂມັນສ່ວນເກີນແມ່ນບໍ່ໃຊ້ນ້ຳມັນໝາກພ້າວໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດເພາະໄຂມັນອີກຊະນິດໜື່ງໃນນ້ຳມັນໝາກພ້າວຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຜົາຜານໄຂມັນໃນສ່ວນທ້ອງຂອງເຮົາຈາກຜົນການສຶກສາພົບວ່າການກິນນ້ຳໝາກພ້າວປະມານ30ມິລີລິດຕໍ່ມື້ຈະຊ່ວຍລົດໄຂມັນໄດ້.

  •  ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ

ກົດໄຂມັນສາຍກາງໃນນ້ຳໝາກພ້າວຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ແລະ ຂະບວນການຮັບຮູ້ຂອງມະນຸດນອກຈາກນີ້ຜົນການສຶກສາຍັງບອກອີກວ່່າກົດໄຂມັນສາຍກາງໃນນ້ຳມັນໝາກພ້າວຍັງປ້ອງກັນໂລກອາວໄຊເມີໄດ້ນຳອີກ

  • ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ

ປະໂຫຍດອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງນ້ຳໝາກພ້າວຄື: ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກະດູກການກິນນ້ຳໝາກພ້າວເປັນປະຈຳເປັນການເພີ່ມແຄວຊຽມ ແລະ ແມ໋ກນີຊຽມໃຫ້ກັບກະດູກເຮັດໃຫ້ກະດູກຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີແລະແຂງແຮງ.

  • ຊ່ວຍໃຫ້ຜົມງາມ

ລອງຊະໂລມນ້ຳໝາກພ້າວໃຫ້ທົ່ວຜົມແລ້ວປະໄວ້ປະມານ10-15 ນາທີ ແລ້ວຄ່ອຍລ້າງອອກຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜົມຂອງເຮົາມີນ້ຳໜັກເງົາງາມຂື້ນ.

  • ຊ່ວຍຮັກສາອາການຜິດປົກກະຕິທາງຜິວໜັງ

ຜົນການສຶກສາຫຼາກຫຼາຍພົບວ່ານ້ຳໝາກພ້າວຊ່ວຍຮັກສາອາການຜິດປົກກະຕິທາງຜິວໜັງເຊັ່ນ: ຂີ້ເຮື້ອນ, ສິວ, ຂີ້ກາກນອກຈາກນີ້ຫາກໃຊ້ເປັນປະຈຳນ້ຳມັນມາກພ້າວຍັງຊ່ວຍສະໝານບາດແພໄດ້ນຳອີກ.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------