ມາຮູ້ຈັກປະໂຫຍດຂອງກາກກາເຟ ດີກວ່າວ່າດີປານໃດ ?

 

ຫຼາຍທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າກາກຂອງກາເຟເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ

  1. ໃຊ້ໄລ່ແມງໄມ້ ມົດ ປວກ ພຽງແຕ່ນໍາເອົາກາກຂອງກາເຟໄປໂຮຍອ້ອມຮອບແຈເຮືອນກໍ່ສາມາດກໍາຈັດຈໍາພວກ ມົດ ປວກ ແມງໄມ້ ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສີດຢາຂ້າແມງໄມ້ທີ່ມີລາຄາແພງ ແລະ ມີກິ່ນຂິວໆອີກຕໍ່ໄປ
  2. ໃຊ້ຂັດຜິວ ພຽງແຕ່ນໍາເອົາກາກຂອງກາເຟໄປປະສົມກັບນໍ້າມັນໝາກກອກ ແລ້ວນໍາມາຂັດຜິວໜ້າ ແລະຜິວກາຍໃນເວລາອ້າບນໍ້າປະມານ 15 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວ ນຸ່ມ ຊຸ່ມຊື່ນຂື້ນໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄີມຂັດຜິວລາຄາແພງໆ
  3. ໃຊ້ຂັດຖູໝໍ້ ຫາກໝໍ້ທີ່ທ່ານໃຊ້ເປັນປະຈໍາມີຄັວນໄຟດໍາ ຫຼື ມີເສດອາຫານທີ່ລ້າງອອກຍາກທີ່ຕິດຢູ່ກໍ່ສາມາດໃຊ້ກາກກາເຟປະສົມກັບນໍ້າແລ້ວນໍາມາຂັດ ຖູໝໍ້ເບົາໆ ແລະ ຖູຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລ້ວໝໍ້ຂອງທ່ານກໍ່ຈະສະອາດຂື້ນ
  4. ສ້າງຄວາມຫອມພາຍໃນເຮືອນ ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມັກດື່ມກາເຟຢູ່ແລ້ວ ກໍ່ສາມາດນໍາເອົາກາກຂອງກາເຟຫໍ່ໃສ່ແພແລ້ວມັດໄປແຂວນໄວ້ກ້ອງເຄື່ອງປັບອາກາດຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພາຍໃນເຮືອນມີກິ່ນຫມອຂອງກາເຟທີ່ມທ່ານມັກ ແລະ ຍັງສາມາດຊ່ວຍດັບກິ່ນອັບໃນຫ້ອງນໍ້າໄດ້ນໍາອີກດ້ວຍ
  5. ຊ່ວຍເລັ່ງຫົວກະລົດໃຫ້ໃຫຍ່ໄວ ໃຊ້ກາກກາເຟປະສົມກັບດິນທີ່ໃຊ້ປູກຫົວກະລົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກະລົດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໄວກ່ວາປົກກະຕິ