ມາຄິຊິໂອ ບອກເກມຟັດກັບນາໂປລີບໍ່ແມ່ນເກມຕັດສິນ

 

ເຄລາດິໂອ ມາຄິຊິໂອ ຫ້ອງເຄື່ອງໂຕເກົ໋າ ຢູເວັນຕຸດ ຊີ້ຫົນທາງຍັງອີກຍາວໄກກວ່າທີ່ຈະຄິດເຖິງເລື່ອງໄດ້ ສະກູເດັດໂຕ ແລະ ເກມດວນ ນາໂປລີ ວັນເສົານີ້ກໍຍັງບໍ່ແມ່ນນັດຕັດສິນແຊມແຕ່ຢ່າງໃດ ພ້ອມກັບຍົກ ມາເຣັກ ຮຳຊິກ ເພເມກເກີຂອງ “ອະຊູລາ” ເປັນໝູ່ທີ່ດີ ແລະ ມີຝີຕີນເລີດ.

 

ເຄລາດິໂອ ມາຄິຊິໂອ ກອງກາງປະສົບການສູງຂອງ ຢູເວັນຕຸດ ສະໂມສອນຊັ້ນນຳຈາກ ກັນໂຊ ຊີຣີ ອາ ອອກມາເປີດເຜີຍວ່າຫົນທາງການໄດ້ແຊມສະກູເດັດໂຕຍັງອີກຍາວໄກ ແລະ ເກມພົບກັບ ນາໂປລີ ທີ່ສະໜາມ ຢູເວັນຕຸດ ສະເຕດຽມ ວັນເສົາທີ 13 ນີ້ຍັງບໍ່ແມ່ນເກມຕັດສິນແຊມລະດູການນີ້ແຕ່ຢ່າງໃດ.

“ບຽງໂຄເນຣີ” ແລະ “ອະຊູລາ” ທີ່ຫາກໍເອົາຊະນະ ໂຟຊິໂນເນ ກັບ ຄາປີ ຕາມລໍາດັບນັ້ນໃນຊ່ວງອາທິດທີ່ຜ່ານມາກຳລັງລຸ້ນແຊມ ຊີຣີ ອາ ລະດູການນີ້ ແລະ ຈະຕ້ອງພົບກັນເອງໃນວັນເສົານີ້ຫຼັງຈາກທີ່ທັງສອງທີມມີຄະແນນຫ່າງກັນພຽງ 2 ແຕ້ມເທົ່ານັ້ນ.

 

ມິດຟິວທີມຊາດ ອີຕາລີ ອາຍຸ 30 ປີກ່າວວ່າ “ນາໂປລີ ໄດ້ປຽບນໍາຢູ່ 2 ແຕ້ມແຕ່ເຖິງວ່າເຂົາໄດ້ໄຊຊະນະໄດ້ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ແຊມເປັນທີ່ແນ່ນອນແລ້ວ ສຳລັບເຮົາ 3 ຄະແນນຈະສຳຄັນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮັກສາຄວາມໄດ້ປຽບເອົາໄວ້ຕໍ່ໄປ”.

 

ຂະນະດຽວກັນ ມາຄິຊິໂອ ສະແດງຄວາມເຫັນເຖິງ ມາເຣັກ ຮຳຊິກ ກອງກາງກັບຕັນທີມຂອງ “ອະຊູລາ” ໂດຍເຜີຍວ່າ “ຂ້ອຍຍົກຍ້ອງ ຮຳຊິກ ທັງໃນຖານະນັກເຕະ ແລະ ບຸກຄົນ ເຂົາເປັນໝູ່ຂອງຂ້ອຍ ແລະ ເຂົາກໍມີປີທີ່ດີຕອນນີ້”.