ມັງຄຸດທຳລາຍເຊວມະເຮັງ

 

 

    ໃຜທີ່ມັກກິນໝາກມັງຄຸດ ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ມັງຄຸດກໍສາມາດທໍາລາຍເຊວມະເຮັງໄດ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສຶກສາສານສະກັດຈາກເປືອກໝາກມັງຄຸດ ແລະ ໄດ້ພົບລິດທີ່ເຂົ້າໄປຕໍ່ຕ້ານເຊວມະເຮັງໃນຮ່າງກາຍ ໂດຍບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ເຊວດີທີ່ຢູ່ອ້ອມບໍລິເວນທີ່ທົດລອງ ສານສະກັດຈາກເປືອກມັງຄຸດສາມາດຈັດການກັບເຊວມະເຮັງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຖິງຈະໃຊ້ເລັກໆນ້ອຍໆພຽງ 4 ມິນລີກຼາມກໍຕາມ ສານສະກັດຈາກເປືອກທີ່ນໍາມາໃຊ້ໃນການສຶກສານີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄະນະວິທະຍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ Srinakharinwirot ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຣາມຄໍາແຫງ ໂດຍການທົດສອບພົບວ່າ ສານສະກັດໃນປະລິມານ 4 ມິນລີກຼາມ ດັ່ງກ່າວ ສາມາດທໍາລາຍເຊວມະເຮັງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງເຊວມະເຮັງທັງໝົດ ແລະ ຈາກການຂະຫຍາຍຜົນຂອງການນໍາສານສະກັດໄປທົດສອບກັບເຊວມະເຮັງອື່ນ ກໍພົບວ່າສາມາດອອກລິດດີໃນການທໍາລາຍເຊວມະເຮັງລໍາໄສ້ ແລະ ເຊວມະເຮັງຕັບ.

    ເມື່ອຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວ ກໍລອງຫັນມາກິນໝາກມັງຄຸດນໍາກັນດີກວ່າ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ heyhaprty.blogspot.com