ມັກສັ່ນຂາ-ເຄາະນິ້ວມື ຊ່ວຍເຜົາຜານໄຂມັນໄດ້ແທ້ ຫຼືບໍ່?

ໂດຍຜົນການສຶກສາຈາກ ກໍ່ໄດ້ເຜີຍວ່າ ຄົນທີ່ບໍ່ມັກຢູ່ລ້າໆ ມັກຕິດນິໄສສັ່ນຂາ ແລະກະດິກຕີນ ຫຼືມັກຍ່າງໄປຍ່າງມາຕະຫຼອດບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະມີໂອກາດເຜົາຜານໄຂມັນເພີ່ມຂຶ້ນ 300-350 ກິໂລກແຄລໍຣີຕໍ່ມື້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຖີ່ຂອງການເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະຄົນໄປ.

     ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຜົນການສຶກສາຫຼາຍໆບ່ອນຍັງມີຄວາມເຫັນກົງກັນວ່າ ພຶດຕິກຳມັກສັ່ນຂາ ຫຼືເຄາະນິ້ວມືກັບໂຕະອາດຈະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄມີໃນສະໝອງ ທີ່ເປັນຕົວກຳນົດໃຫ້ຄົນໆນັ້ນມີບຸກຄະລິກຢູ່ລ້າໆ ບໍ່ຄ່ອຍເປັນກັນເອງ ແລະອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເປັນຄົນທີ່ມີນິດໄສແອ໊ຄທີຟໍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາອີກດ້ວຍ ເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດໃນການເຜົາໄໝ້ແຄລໍຣີຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ ຊຶ່ງແປໄດ້ວ່າອາດມີສິດຈະຈ່ອຍລົງກວ່າຄົນອື່ນນັ້ນເອງ.

     ເຫັນແລ້ວແມ່ນບໍ່ ພຽງແຕ່ເຮົາເຄື່ອນຍ້າຍຮ່າງກາຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສ່ວນໃດ ຫຼືແຕ່ນິດໄສລຶ້ງເຄີຍແບບການສັ່ນຂາ ແລະເຄາະນິ້ວມື ກໍ່ສາມາດທີ່ຈະຊ່ວຍເຜົາຜານໄຂມັນໃຫ້ເຮົາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍແລ້ວ.