ຟີລິບປິນ ອອກກົດໝາຍຫ້າມສູບຢາໃນທີ່ສາທາລະນະທົ່ວປະເທດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຟີລິບປິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄໍາສັ່ງຝ່າຍບໍລິຫານຂອງປະທານາທິບໍດິ ໂຣດິໂກ ດູເຕີເຕ ທີ່ຫ້າມສູບຢາໃນທີ່ສາທາລະນະ ເຊິ່ງລົງນາມເມື່ອເດືອນພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ມີຜົນບັງຄັັບໃຊ້ເປັນກົດໝາຍທົ່ວປະເທດນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 23 ເດືອນກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍການສູບຢາໃນໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ບ່ອນເຮັດວຽກ, ແຄມທາງ ແລະ ລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນ ຖືວ່າມີຄວາມຜິດຫາກຝ່າຝືນອາດຈະຖືກປັບໃໝ ບໍ່ກາຍ 5,000 ເປໂຊ ແລະ ຕິດຄຸກ 30 ວັນ.  ຂະນະທີ່ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຕ້ອງເຮັດແຜ່ນປ້າຍຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຂະໜາດຢ່າງໜ້ອຍ 8 x 11 ນິວ ແລະ ມີຕົວອັກສອນ ຫຼື ສັນຍະລັກທີ່ສື່ຄວາມໝາຍວ່າຫ້າມສູບຢາໃຫ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງໜ້ອຍ 60% ຂອງແຜ່ນປ້າຍ. ພ້ອມທັງຫ້າມການໂຄສະນາ ຫຼື ສະແດງການສະໜັບສະໜູນການຂາຍຢາສູບໃນທຸກກໍລະນີຫາກຝ່າຝືນຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດອາດຈະຖືກປັບໃໝສູງສຸດ 400,000 ເປໂຊ ແລະ ຮັບໂທດຈໍາຄຸກສູງສຸດ 3 ປີ ອີກທັງອາດຈະຖືກຖອດຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ.  ນອກຈາກນີ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຍັງຂໍຄວາມຮ່ວມມືໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ບ້ານສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມຢ່າງພ້ອມພຽງກັນ.  ລາຍງານຂອງມູນນິທິເພື່ອສັງຄົມອາຊຽນປອດຢາສູບ ເມື່ອປີ 2014 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈໍານວນຄົນສູບຢາໃນຟີລິບປິນຢູ່ທີ່ 17 ລ້ານຄົນ ຄິດເປັນ 1/3 ຂອງປະຊາກອນໄວຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ສູງສຸດເປັນອັນດັບ 2 ໃນອາຊຽນຮອງຈາກອິນໂດເນເຊຍ ໂດຍເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະຊາກອນຊາຍໃນຟີລິບປິນສູບຢາສູບ, ສ່ວນອັດຕາສ່ວນແມ່ຍິງຄິດເປັນພຽງ 9%.

Cr: https://laoedaily.com