ພຽງ 5 ນາທີ ສະຍົບຂາບຽດ ຢຸດເຊລລູໄລເບິນຄວາມຕຸ້ຍ

ພຽງ 5 ນາທີ ສະຍົບຂາບຽດ ຢຸດເຊລລູໄລເບິນຄວາມຕຸ້ຍ

ນີ້ແຫຼະທີ່ສາວໆຕ້ອງການ ການມີຂາຮຽວຂານ້ອຍເປັນລາບອັນປະເສີດຄົງບໍ່ມີຂາຕັນຍ່າງໄປໃສກໍ່ບຽດກັນຈົນລຳຄານ ແຖມໃສ່ຫຍັງກໍ່ບໍ່ໝັ່ນໃຈ ສາວໆເຖີງເວລາບອກລາຂາບຽດໄດ້ແລ້ວ ລອງຈິນຕະນາການຕົວເຈົ້າມີຂາຮຽວ ໃສ່ຂາສັ້ນກະໄດ້ໂຊຂາສວຍໆ ໃສ່ຂາຍາວກໍ່ຮຽວສວຍງາມ ພຽງແຕ່ຄິດກໍ່ຟິນແລ້ວ ແລ້ວເລື່ອງແບບນີ້ກໍ່ຈະເກີດກັບສາວໆແນ່ນອນ ດ້ວຍທ່າອອກກຳລັງກາຍ 5 ທ່າ ທັ້ງເບິນທັ້ງຊ່ວຍລົດໄຂມັນອີກດ້ວຍ

ທ່າ Gate Swing Crossover ເຮັດຈົນຄົບ 1 ນາທີ

ທ່າ Single-legged Turnover ເຮັດຂ້າງລະ 30 ວິນາທີ

ທ່າ Foot Fire ເຮັດຈົນຄົບ ນາທີ

 

ທ່າ Wide-knee Mountain Climber ສະລັບຊ້າຍຂວາຈົນຄົບ ນາທີ

ທ່າ Squat Jump ເຮັດຈົນຄົບ ນາທີ

 

ເບິ່ງຄລິບ