ພຽງແຕ່ເຮັດແບບນີ້ກັບ ນິ້ວມື້ ກໍ່ສາມາດແກ້ອາການ ເຈັບຫົວ ວິນຫົວ ກະເພາະບໍ່ດີ ມັນຊ່ວຍໄດ້ແທ້

ພຽງແຕ່ເຮັດແບບນີ້ກັບ ນິ້ວມື້ ກໍ່ສາມາດແກ້ອາການ ເຈັບຫົວ ວິນຫົວ ກະເພາະບໍ່ດີ ມັນຊ່ວຍໄດ້ແທ້
ມັນດີທີ່ສຸດເລີຍ ຕ້ອງໄປລອງເຮັດເບິ່ງແລ້ວ

  • ໃຈສັ່ນ ກະເພາະອາຫານບໍ່ດີ ໃຫ້ຂູດເບົາໆທີ່ນິ້ວໂປ້

ນິ້ວໂປ້ສອດຄ້ອງກັບຫົວໃຈ ປອດ ເມື່ອມີອາການໃຈສັ່ນ ແນ່ນໜ້າເອິກ ສາມາດໃຊ້ນິ້ວອີກຂ້າງ ບີບທີ່ໂຄນນິ້ວໂປ້ແລ້ວປ່ອຍອອກ ປອດທີ່ບໍ່ດີຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງມ້າມ ແລະ ກະເພາະອາຫານ

  • ທ້ອງອືດ ໃຫ້ຂູດເບົາໆທີ່ນິ້ວຊີ້

ນິ້ວຊີ້ຈະສອດຄ້ອງກັບລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ກະເພາະອາຫານ ຄົນທີ່ມີອາການຖອກທ້ອງ ອາການທ້ອງເສຍ ຄວນຈະຂູດເສັ້ນທີ່ນິ້ວຊີ້

  • ເມົາລົດນອນບໍ່ຫຼັບ ໃຫ້ຂູດເບົາໆທີ່ນິ້ວກາງ

ກ່ອນທີ່ຈະຂຶ້ນລົດ ຫຼື ມີອາການຮູ້ສຶກເມົາລົດ ໃຫ້ຂູດເບົາໆທີ່ນິ້ວກາງ ນອກຈາກນີ້ຄົນທີ່ນອນຫຼັບຍາກ ມີບັນຫາເຍື່ອຫຸ້ມຫົວໃຈ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ວິທີນີ້ໄດ້

  • ໄມເກນ ເຈັບຄໍ ໃຫ້ຂູດເບົາໆທີ່ນິ້ວນາງ

ຄົນທີ່ເຈັບຄໍເປັນໄມເກນເລື່ອຍໆ ສະແດງວ່າການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດບໍ່ດີ ໃຫ້ຂູດເບົາໆທີ່ນິ້ວນາງໄດ້

  • ຜົມຫຼົ່ນ ໃຫ້ຂູດເບົາໆທີນິ້ວກ້ອຍ

ຄົນທີ່ທີ່ຜົມຫຼົ່ນເລື່ອຍໆ ການດູດຊື່ມໃນລຳໄສ້ນ້ອຍບໍ່ດີ ໃຫ້ຂູດເບົາໆທີ່ນິ້ວກ້ອຍ

  • ສຸຂະພາບທົ່ວໄປ ຕົບຝ່າມືເບົາໆ

ມີຈຸດຈຳນວນຫຼາຍເທິ່ງຝ່າມື ຫາກຕ້ອງການທີ່ຈະມີສຸຂະພາບທົ່ວໄປທີ່ດີ ໃຫ້ຕົບເບົາໆທີ່ຝ່າມື

  • ເຈັບຫຼັງເຈັບເອວ ຕົບຫຼັງຝ່າມືເບົາໆ

ການແພດແຜນຈີນແບບພື້ນເມືອງກ່າວວ່າ. ຕີນຫຼືຝ່າມືກັບອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຈະສອດຄ້ອງກັນ. ເພາະສະນັ້ນຄົນທີ່ເຈັບເອວເຈັບຫຼັງໃຫ້ນວດຫຼັງມືດຸໆ ວິທີການເຮັດຄືໃຊ້ຝ່າມືອີກຂ້າງຕົບເບົາໆທີ່ຫຼັງມືຂ້າງ ສະລັບກັນຕີເບົາໆ