ພຽງເຈົ້າດື່ມຊາສະໝຸນໄພຊະນິດນີ້ ກໍ່ຊ່ວຍລົດຄວາມດັນໂລຫິດໄດ້ແບບອັດສະຈັນ

ພຽງເຈົ້າດື່ມຊາສະໝຸນໄພຊະນິດນີ້ ກໍ່ຊ່ວຍລົດຄວາມດັນໂລຫິດໄດ້ແບບອັດສະຈັນ

ເຈົ້າຮູ້ຫຼືບໍວ່າດອກຊະບາບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ຄວາມສວຍງາມແຕ່ຍັງໃຊ້ສຳລັບການຮັກສາໂລກອີກຄືກັນ ດອກຊະບາບາງຊະນິດໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ໃນການແພດແຜນບູຮານສຳລັບເຮັດເປັນເຄື່ອງດື່ມຊາ

ການສຶກສາວິໄຈໂໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ (Tufts University) ໃນບອສຕັນເປີດເຜີຍວ່າການດື່ມຊາສະໝູນໄພຊະນິດນີ້ສາມຖ້ວຍເປັນປະຈຳທຸກມື້ສາມາດຊ່ວຍລົດຄວາມດັນໂລຫິດໄດ້

ນັກວິໄຈຢືນຢັນວ່າດອກໄມ້ສີແດງເຂັ້ມສະກຸນຊະບາ (Hisbicus) ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄວາາມດັນໂລຫິດຄ່ອຍໆລົດລົງເນື່ອງຈາກມີຄຸນສົມບັດໃນການຂັບຖ່າຍ (ຊື່ງຂ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍກຳຈັດສ່ວນເກີ) ແລະ ຍັງມີສານແອນໂທໄຊຍານິນ (Anthocyanin) ຊື່ງຈະຊ່ວຍຢັບຢັ້ງແອງຈິໂອເທນຊິນ-ຄອນເວີຕິງ ເອນໄຊ(Angiotensin-Converting Enzyme) ຫຼື ACE ສານປະກອບທີ່ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຫົດຕົວ

ສູດຊາຊະບາ

ສ່ວນປະສົມ

ນ້ຳ 4 ຖ້ວຍ

ດອກຊະບາສົດ 4-5 ບ່ວງໂຕະຫຼືດອກຊະບາ 3 ບ່ວງໂຕະ

ອົບເຊີຍ 1 ແທ່ງ

ນ້ຳຕານຊາຍ 1 ບ່ວງໂຕະ

ນ້ຳໝາກກ້ຽງສົດ 1 ໜ່ວຍ

ວິທີເຮັດ

-    ຕົ້ມນ້ຳ

-    ຈາກນັ້ນເທນ້ຳຮ້ອນລົງເທິ່ງອົບເຊີຍ ແລະ ດອກຊະບາ

-    ແຊ້ຖີ້ມປະໄວ້ເປັນເວລາຢ່າງນ້ອຍ 20 ນາທີ

-    ກອງເອົາອົບເຊີຍ ແລະ ດອກຊະບາອອກມາ

-    ຕື່ມນ້ຳໝາກກ້ຽງສົດ ແລະ ນ້ຳຕານຊາຍ

-    ແລະ ດື່ມໃນຂະນະທີ່ຍັງອຸ່ນໆຫຼືເຢັນກະໄດ້