ພົບແລ້ວ..!ອາຫານທີ່ກິນແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບຫົວ”ໄມເກນ”ຂື້ນ

 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຄລິຟໍເນຍແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາເຮັດການທົດລອງແລະສະຫຼຸບໃຫ້ເຫັນວ່າຫານຢຸດເຊົາກິນອາຫານປະເພດດັ່ງຕໍ່ໄປນີປະມານ1ເດືອນອາການເຈັບຫົວກໍ່ຈະບໍ່ກັບມາເປັນອີກ

  • ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄາເຟອິນເຊັ່ນ: ຊ໋ອກໂກແລ໋ດ,ໂກ້ໂກ້ລວມທັງກາເຟແລະຊາທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງຄາເຟອິນນຳ

  • ຂະໜົມປັງບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ຂະໜົມປັງສົ້ມ,ຂະໜົມປັງຢີດສ່ວນຂະໜົມປັງອື່ນໆໂດຍສະເພາະເຮັດມາຈາກແປ້ງໂຮວີດຫຼືຊະນິດທີ່ປະສົມທັນຍາພືດແມ່ນບໍ່ມີອັນຕະລາຍຫຍັງ

  • ໝາກໄມ້ບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ອາງຸ່ນ,ໝາກຮຸ່ງລວມທັງກ້ວຍແລະອາໂວຄາໂດທີ່ສຸກຫຼາຍສະນັ້ນຄວນກິນແຕ່ພໍດີ

  • ຊີ້ນສັດບາງປະເພດເຊັ່ນ: ຊີ້ນງົວ,ຊີ້ນໄກ່ລວມໄປເຖີງຮ໋ອດດ໋ອກ,ໄສ້ກ໋ອກກໍ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຫົວໄດ້

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------