ພົບສານອິນຊີທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເທິງດວງຈັນຂອງດາວເສົາ

ມີການຄົ້ນພົບໂມເລກຸນອິນຊີທີ່ຊັບຊ້ອນຊຶ່ງມີຄາບອນເປັນອົງປະກອບຫຼັກ ໃນລະອອງນໍ້າທີ່ຖືກພົ່ນອອກມາຈາກມະຫາສະໝຸດລຸ່ມພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນ ເອນເຊລາດັສ ຊຶ່ງເປັນບໍລິວານຂອງດາວເສົາ

ສານປະກອບອິນຊີດັ່ງກ່າວເລີ່ມພົບໄດ້ເທິງໂລກ ແລະ ພົບໃນອຸກກາບາດເປັນບາງຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໃນຄັ້ງນີ້ນັກວິທະຍາສາດກ່າວວ່າ ສານເຄມີສໍາຄັນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດັ່ງກ່າວກໍ່ຕົວຂື້ນ ຈາກປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງນໍ້າ ແລະ ຫີນຮ້ອນທີ່ກົ້ນມະຫາສະໝຸດໃຕ້ພື້ນຜິວຂອງ ເອນເຊລາດັສ ນັ້ນເອງ

ນັກວິທະຍາສາດນານາຊາດຕີພິມຜົນການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນລົງໃນວາລະສານ ໂດຍລະບຸໄວ້ວ່າການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວມາຈາກຂໍ້ມູນທີ່ລວບລວມໂດຍ ຍານແຄສສິນີ ທຂະນະບິນຜ່ານດວງຈັນ ເອນເຊລາດັສ ກ່ອນຈະທໍາຮ້າຍຕົວເອງດ້ວຍການພຸ່ງເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວເສົາເມື່ອປີທີ່ແລ້ວ

ນີ້ເປັນການຄົ້ນພົບສານອິນຊີຄັ້ງທໍາອິດຈາກດາວເຄາະທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນໍ້າ ໂດຍເປັນສານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແຕ່ເຮົາຍັງບອກບໍ່ໄດ້ວ່າ ສານອິນຊີນີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເທິງດວງຈັນເອນເຊລາດັສຫຼືບໍ່ ນັກວິທະຍາສາດກ່າວ

ລາຍງານການວິໄຈລະບຸວ່າ ສານອິນຊີດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍຄາບອນ ໄຮໂດຣເຈນ  ອອກຊີເຈນ ແລະ ອາດລວມເຖິງໄນໂຕຣເຈນ ມີຄວາມຊັບຊ້ອນກ່ວາກົດອະມີໂນຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ໜັກກ່ວາມີເກນປະມານ 10 ເທົ່າ ໂດຍພົບໃນລະອອງຂອງນໍ້າ ແລະ ນໍ້າແຂງຂອງໄອພົ່ນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ພວມພຸ່ງຂື້ນມາຈາກມະຫາສະໝຸດໃຕ້ພື້ນຜິວສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດບໍລິເວນ ຮອຍແຕກລາຍເສືອ ທີ່ຂົ້ວໃຕ້ຂອງດາວ

ເຊື່ອວ່າຢູ່ລຸ່ມພື້ຜິວຂອງດວງຈັນ ເອນເຊລາດັສ ນັ້ນເປັນມະຫາສະໝຸດທັງໝົດ ໂດຍມີເກນກາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເປັນຮູເຊື່ອງຢູ່ລຸ່ມມະຫາສະໝຸດທີ່ເລິກເຖິງ 50 ກິໂລແມັດ ຄວາມຮ້ອນທີ່ແຮ່ທາດຈຸບໍລິເວນກົ້ນມະຫາສະໝຸດໄດ້ຮັບອາດເຮັດໃຫ້ເກີດສານອິນຊີຂື້ນໄດ້

ນັກວິໄຈອາວຸໂສຂອງສະຖາບັນແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ລະບຸວ່າ ເຂົາໄດ້ພົບນໍ້າໃສສະຖານະຂອງແຫຼວແຫຼ່ງພະລັງງານ ແລະ ໂມເລກຸນສານອິນຊີຊຶ່ງນັບເປັນປັດໃຈທີ່ຄົບຖ້ວນຕໍ່ການກໍາເນີດ ແລະ ການດໍາລົງຢູ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເທິງດວງຈັນ ເອນເຊລາດັສ

ແຕ່ເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ແນ່ຊັດວ່າ ມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ້ເທິງດາວດວງນີ້ຫຼືບໍ່ ຈົນກ່ວາຈະມີການກວດສອບອີກຄັ້ງດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝຂື້ນ ໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດຄັ້ງຕໍ່ໄປ