ພູເຂົາໄຟຟູຈິ (Fuji) ໂຕກຽວ

ພູເຂົາໄຟຟູຈິ (Fuji) ໂຕກຽວ

    ພູເຂົາໄຟຟູຈິນີ້ເປັນພູເຂົາໄຟທີສູງທີ່ສຸດໃນຢີ່ປຸ່ນ ຄົນຢີ່ປຸ່ນເອີ້ນພູເຂົາໄຟຟູຈິວ່າ ຟູຈິຊັງ (Fujisan– 富士山) ມີຄວາມ ສູງປະມານ 3,776 m (12,388 ຟຸດ) ຈາກວັດເສັ້ນຮອບວົງຂອງພູເຂົາໄຟຟູຈິວັດເສັ້ນຮອບວົງໄດ້ປະມານ 100 km ຕັ້ງ ຢູ່ບໍລິເວນເມືອງຊິຊີໂອະກະ ເເລະ ເມືອງວັດຍະມະນະຊິ ຊື່ງຢູ່ທາງຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງໂຕກຽວ ແລະ ພູເຂາຟູຈິນີ້ເຄີຍ ລະເບີດມາເເລ້ວຄືຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ລະເບີດ ເມື່ອປີ ພ ສ 2250 (ຄ ສ 1707) ຊື່ງຕົງກັບຍຸດເອໂດະ