ພື້ນທີ່ອະນຸຮັກທີ່ກ້ວງໃຫຍ່ໄພສານຂອງ ສະຫາລັດ ອາເມຣິກາ ( Yellowstone National Park )

ທີ່ມາ: www.google.co.th

--------------------------------------------------------------