ພຶດຕິກຳ 4 ຢ່າງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້ານຳ້ໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ

ພຶດຕິກຳ 4 ຢ່າງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້ານຳ້ໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນຕອນເຊົ້າ

ມັນມີຫຼາຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນຳ້ໜັກຂຶ້ນ ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າບາງພຶດຕິກຳໃນຕອນເຊົ້າກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ນຳ້ໜັກຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ ເຊິ່ງໃນຄໍລຳ ສາລະໜ້າຮູ້ມື້ນີ້ ແອັດມິນມີ ພຶດຕິກຳ 4 ຢ່າງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້ານຳ້ໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນຕອນເຊົ້າມາຝາກ ເຊິ່ງຈະມີແນວໃດແນ່ນັ້ນເຮົາມາອ່ານໄປພ້ອມກັນເລີຍ

  • ນອນເກີນເວລາ ຈະສັງເກດໄດ້ວ່າຄົນທີ່ນອນ 10 ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປແມ່ນຈະຕຸ້ຍງ່າຍກວ່າຄົນນອນຕາມເວລາປົກກຕິຄືມື້ໜຶ່ງບໍ່ກາຍ 7-9 ຊົ່ວໂມງ
  • ຕອນເຊົ້ານອນຕື່ນສວາຍບໍ່ໄດ້ສຳພັດແສງແດດຍາມເຊົ້າ ຢ່າງໜ້ອຍຄົນເຮົາຕ້ອງໄດ້ສຳພັດແສງແດດຍາມເຊົ້າ 20-30 ນາທີກໍ່ຍັງດີ
  • ຄົນທີ່ບໍ່ມັກອອກກຳລັງກາຍໃນຕອນເຊົ້າ
  • ຄົນທີ່ບໍ່ກິນອາຫານເຊົ້າແຕ່ໄປເນັ້ນກິນອາຫານສວາຍ ແລະ ອາຫານຄຳ່ໃນປະລິມານຫຼາຍ