ພີເອສ໌ ບໍ່ໄດ້ປັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຢືນຢັນຈະຄືນເງິນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ພາຍໃນ 3 ເດືອນ

ພີເອສ໌ ບໍ່ໄດ້ປັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຢືນຢັນຈະຄືນເງິນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ພາຍໃນ 3 ເດືອນ

    ໃນວັນທີ 30 ມີນາ ນີ້ ທີ່ບໍລິສັດພີເອສ໌ ທ່ານ ນາງ ສຸກນາລີ ເທບສີເມືອງ ປະທານບໍລິ ສັດພີເອສ໌ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຄົບວົງຈອນ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ ໄດ້ຖະແຫລງຕໍ່ນັກຂ່າວວ່າ: ອີງຕາມການຊີ້ນຳຂອງ

ພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ອີງຕາມການແຈ້ງການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ກ່ຽວກັບລະບົບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດພີເອສ໌ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ, ປັດຈຸບັນສັງຄົມ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ບໍລິສັດພີເອສ໌ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການລະດົມທຶນຈາກປະຊາຊົນ, ສະນັ້ນ ໃນເມື່ອການດຳເນີນທຸລະກິດ ໄດ້ກະທົບເຖິງຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈ ທາງບໍລິສັດພີເອສ໌ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນກົນໄກການຕະຫລາດແບບໃໝ່ ໂດຍໄດ້ຕັດສິນໃຈຢຸດຕິການຮັບສະມາຊິກໃໝ່ ແລະ ສຳລັບສະມາຊິກເກົ່າ ທີ່ຕ້ອງການຖອນການຮ່ວມທຶນກໍສາມາດຖອນໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ບໍລິສັດພີເອສ໌ ເອງກໍມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.
     ທ່ານ ນາງ ສຸກນາລີ ເທບສີເມືອງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນການຖອນທຶນທາງບໍລິສັດພີເອສ໌ ໄດ້ສະເໜີທາງເລືອກໃຫ້ປະຊາຊົນ 2 ກໍລະນີ ເຊັ່ນ: ກໍລະນີທີ 1 ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຈະມາຖອນທຶນເປັນເງິນສົດ ທາງບໍ ລິສັດຈະນັດໄວ້ 3 ເດືອນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບເງິນສົດ, ເນື່ອງຈາກໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ ທາງບໍລິສັດຈະໄດ້ນຳເອົາສິນຄ້າໄປຂາຍແລ້ວ ຈຶ່ງນຳເອົາເງິນມາຄືນໃຫ້. ກໍລະນີທີ 2 ຜູ້ກ່ຽວມີທຶນໃນບໍລິສັດ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຫລື ຢ້ານບໍລິສັດລົ້ມລະລາຍ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງການທີ່ຈະຖອນທຶນແມ່ນສາມາດເອົາສິນຄ້າໄປຂາຍເອງ ຕາມຈຳນວນເງິນທຶນຂອງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ທັນທີ ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດມີສິນຄ້າໄວ້ໃຫ້ຢູ່ແລ້ວ. ພ້ອມດຽວກັນ, ທ່ານ ນາງ ສຸກນາລີ ເທບສີເມືອງ ກໍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ບໍລິສັດພີເອສ໌ ເປັນບໍລິສັດນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ກໍເປັນບໍລິສັດທີ່ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ເອງ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນ, ປາ, ອາຫານ, ເຂົ້າ, ນ້ຳ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກ ທັງເປັນບໍລິສັດທີ່ຜະລິດເອງ ແລະ ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ມີຕົວແທນຈຳໜ່າຍ 500 ສາຂາທົ່ວປະເທດ. ສະນັ້ນ, ລະບົບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດພີເອສ໌ ບໍ່ແມ່ນການລະດົມທຶນ ແຕ່ເນື່ອງຈາກສະມາຊິກທີ່ເຂົ້າມາສັ່ງສິນຄ້າ ບໍ່ໄດ້ເອົາສິນຄ້າໄປຂາຍເອງ ແຕ່ໄດ້ຝາກບໍລິສັດຂາຍໃຫ້ ແລະ ບໍລິສັດ ກໍໄດ້ຮັບຝາກສິນຄ້າຂອງສະມາຊິກ ແລ້ວສົ່ງໄປໃຫ້ຕົວແທນແຕ່ລະສາຂາຈຳໜ່າຍ ຫລັງຈາກຂາຍສິນຄ້າໄດ້ແລ້ວຈຶ່ງມີການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ຫລື ກຳໄລ ເຊິ່ງເຫດຜົນນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ຜິດຕາມກົດໝາຍການຄ້າຂອງສປປ ລາວ, ສະນັ້ນ ໃນຕໍ່ໜ້າບໍລິສັດພີເອສ໌ ຈະຫັນເປັນບໍລິສັດຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ຈະບໍ່ຮັບຝາກສິນຄ້າ ແລະ ແບ່ງປັນຜົນກຳໄລ.
      ທ່ານ ນາງ ສຸກນາລີ ເທບສີເມືອງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ປັດຈຸບັນທາງບໍລິສັດພີເອສ໌ ໄດ້ຮວບຮວມລາຍຊື່ສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຮັບຊາບແລ້ວ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດທັງໝົດ 25 ພັນກ່ວາຄົນໃນທົ່ວປະເທດ. ແຕ່ຖ້າສະມາຊິກທ່ານໃດ ບໍ່ມັກລະບົບໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ ຫລື ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກັບບໍລິສັດແລ້ວ ກໍສາ ມາດຍົກເລີກສັນຍາ ຫລື ຖອນທຶນຄືນໄດ້ ຕາມທີ່ບໍລິສັດໄດ້ສະເໜີໄວ້.

Cr: http://kpl.gov.la