ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນຕ່າງຈາກພາຍຸເຮີລິເຄນຢ່າງໃດ?

ໃນຊ່ວງລະດູຝົນຫຼື ລະດູມໍລະສຸມ ເຮົາຈະໄດ້ຍິນສະເໝີວ່າມີພາຍຸຂະໜາດໃຫຍ່ກໍ່ຕົວຂື້ນ ແລະ ອິດທິພົນຂອງພາຍຸກໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເປັນວົງກ້ວາງ ຂະນະດຽວກັນກໍ່ເກີດມີຫຼາຍທ່ານມີຂໍ້ສົງໄສເລື່ອງການເອີ້ນຊື່ພາຍຸ ເພາະບາງທີເອີ້ນພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ບາງທີ່ກໍ່ເອີ້ນພາຍຸເຮີລິເຄນ ແລະ ບາງທີກໍ່ເອີ້ນພາຍຸໄຊໂຄຣນ, ແລ້ວພາຍຸແຕ່ລະຊິນິດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ ມາຫາຄໍາຕອບກັນ.

ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ພາຍຸເຮີລິເຄນ ຫລື ພາຍຸໄຊໂຄຣນ ນັ້ນຄືພາຍຸຊະນິດດຽວກັນໝຸນເຂດຮ້ອນທີ່ມີຄວາມໄວທີ່ສູນກາງເກີນກ່ວາ 117ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຕັ້ງແຕ່ 74ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂື້ນໄປ. ແຕ່ຈະເອີ້ນຊື່ຕ່າງກັນຕາມພື້ນທີ່ທີ່ພາຍຸນັ້ນເກີດຂື້ນ ຖ້າພາຍຸນັ້ນເກີດຂື້ນໃນມະຫາສະໝຸດແປຊີຟິກຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອແຖບບ້ານເຮົາໄລ່ຂື້ນໄປເຖິງປະເທດຈີນ, ຈະເອີ້ນວ່າພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ແຕ່ຖ້າເກີດໃນມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ແລະ ມະຫາສະໝຸດແປຊີຟິກຕາເວັນອອກ ແຖບອາເມລິກາ ແລະ ອາເມລິກາກາງເຮົາຈະເອີ້ນວ່າ ພາຍຸເຮີລິເຄນ ສ່ວນພາຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນທີ່ເກີດຂື້ນໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍພະມ້າ ສີລັງກາ ບັງຄາລະເທດ ຈະເອີ້ນວ່່າພະຍຸໄຊໂຄຣນ.

ສະຫຼຸບສັ້ນໆກໍ່ຄື ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ພາຍຸເຮີລິເຄນ ຫລື ພາຍຸໄຊໂຄຣນ ກໍ່ຄືພາຍຸຊະນິດດຽວກັນມິຄວາມຮຸນແຮງໃນລະດັບດຽວກັນ ຕ່າງກັນພຽງແຕ່ສະຖານທີ່ທີ່ເກີດພາຍຸນັ້ນເອງ