ພາກອຸດສາຫະກໍາທອ່ງທ່ຽວລາວສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 670 ລ້ານໂດລາ

ຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ຮູ້ ວ່າ: ໃນປີ 2015 ຜ່ານມາ ມີນັກທ່ອງທຽວເຂົ້າມາທ່ຽວ ສປປ ລາວ ຫລາຍກວ່າ 4,33 ລ້ານຄົນ ລື່ນປີຜ່ານມາ 4% ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ເຖິງ 670 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ. 
ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ກ່າວວ່າ: ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວ ສປປ ລາວ ຫລາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນ ໄທ, ຫວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໃນອາຊີ ເຊິ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເຂົ້າມາ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍ ໂດຍສະເລ່ຍ 20-30 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ຄືນ, ສ່ວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງຈະໃຊ້ຈ່າຍ 40-50 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ຄືນ. ຄາດວ່າ ໃນປີ 2016 ລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 700 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ. ທ່ານຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ໃນປີນີ້, ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນ 10 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ຍັງຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໄວກວ່າຂົງເຂດອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ວັດທະ ນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດ, ເວົ້າສະເພາະຢູ່ ສປປ ລາວ ເຮົາມີຄວາມສະຫງົບດີ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດ ນັບມື້ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນ

Pathedlao Lao