ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນອ່ານເພື່ອພິຈາລະນາໃນການປັບປຸງໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport)

ຄວາມຄິດເຫັນເພີ່ມຕື່ມຈາກໂພດສ໌

ແຈ້ງຂ່າວໂດຍ: พระพอนสะหวัน แสงสุริยวงศ์