ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງວ່າຈັງໃດ!! ເອົາເຄື່ອງມາຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍໄດ້ເສຍພາສີ

     ສະບາຍດີ ພໍດີນ້ອງມາເຫັນໂພສນີ້ເລີຍຢາກໃຫ້ຂຽນຂ່າວ ເຊິ່ງວ່າເຈົ້າຂອງເຟສທີ່ນ້ອງແຄັບຫນ້າຈໍມານີ້ ລາວເປັນຄົນໄທ ລາວໄດ້ເອົາເຄື່ອງມາຊ່ວຍເດັກນ້ອຍລາວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແຕ່ພໍມາຮອດດ່ານເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີໄດ້ເອີ້ນເກັບພາສີຈຳນວນ3000ບາດ ນ້ອງຮູ້ຢູ່ວ່າເວລາເຮົາອອກນອກປະເທດຫາກຊື້ເຄື່ອງເກີນກຳນົດຕ້ອງໄດ້ເສຍພາສີ 10% ຂອງມູນຄ່າ ແຕ່ອ້າຍອັນນີ້ລາວເອົາເຄື່ອງມາຊ່ວຍເຫລືອ ລາວບໍ່ໄດ້ເອົາໃຊ້ສ່ວນຕົວຊໍ້າບໍ່ຫນໍາຍັງໄດ້ເສຍພາສີ ນ້ອງຈຶ່ງຢາກໃຫ້ທີມງາມຄິດອອກຊ່ວຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຊ່ວຍຍົກເວັ້ນການເສຍພາສີ ໃນກໍລະນີທີ່ເອົາເຄື່ອງເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫລືອ ຂໍຂອບໃຈ…

​ເຈົ້າຂອງ​ຮູບ​ພາບ: Guy Intarasopa

ຜູ້ຮຽກຮ້ອງ: Pingpongg Kinnaly