ພັດທະນາໂຕເອງ

ມີຄຳເວົ້າຂອງອາຈານທ່ານຫນື່ງໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າ ຖ້າເຈົ້າຢາກປ່ຽນໂລກໃຫ້ເຈົ້າປ່ຽນປະເທດ ຖ້າເຈົ້າຢາກປ່ຽນປະເທດໃຫ້ເຈົ້າປ່ຽນອົງກອນ ຖ້າເຈົ້າຢາກປ່ຽນອົງກອນໃຫ້ເຈົ້າປ່ຽນຄອບຄົວ ແລະຖ້າເຈົ້າຢາກປ່ຽນລູກແລະເມຍໃຫ້ເຈົ້າປ່ຽນແປງໂຕເອງກ່ອນ ສະຫລຸບແລ້ວຖ້າເຈົ້າຢາກປ່ຽນຫຍັງຈັກຢ່າງຫນື່ງບໍ່ວ່າເລື່ອງນັ້ນຈະເປັນເລື່ອງນ້ອຍຫລືເລື່ອງໃຫຍ່ ເຈົ້າຕ້ອງເລີ່ມປ່ຽນແປງແລະພັດທະນາຈາກໂຕເຈົ້າເອງກ່ອນ ເພະການທີ່ເຈົ້າພັດທະນາໂຕເຈົ້າເອງດີແລ້ວເຈົ້າຈຶງຈະສາມາດພັດທະນາຄົນອ້ອມຂ້າງ ອົງກອນ ປະເທດ ແລະໂລກໄດ້ ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາເວົ້າຂັ້ນຕອນງ່າຍໆໃນການພັດທະນາໂຕເອງ

1. ຍິນດີແລະຍອມຮັບການປ່ຽນແປງ
ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະບໍ່ມັກການປ່ຽນແປງໂດຍສະເພາະການປ່ຽນແປງໂຕເຂົາເອງ ແຕ່ຄົນທີ່ຍອມຮັບການປ່ຽນແປງຈະເປັນຄົນທີ່ຈະໄປເຖີງເປົ້າຫມາຍໄດ້ດີ ເພາະພ້ອມປັບໄປຕາມສະພາບປະຈຸບັນ ເຖິງຈະຟັງເບີ່ງງ່າຍແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງຫລາຍຄົນຢ້ານການປ່ຽນແປງໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກງານລະດັບພື້ນຖານ ນີ້ຄືຂໍ້ສຳຄັນສະຫວ່າງຫົວຫນ້າແລະລູກນ້ອງ

2. ຢຸດຫາຂໍ້ແກ້ໂຕໃຫ້ກັບໂຕເອງ
ການຮັບຜິດຊອບ 100% ກັບສີ່ງຜິດພາດກັບສີ່ງເຮົາເຮັດໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໂທດ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ລູກນ້ອງ ຫລືດິນຟ້າອາກາດ ເປັນສີ່ງຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວເຮົາອຶດອັດຫລາຍ ພໍມີຫຍັງຜິດມາແລ້ວທຸກສີ່ງສາມາດຜິດໄດ້ນອກຈາກຂ້ອຍຄົນດຽວ ການເອົາດີເຂົ້າໂຕເອົາຊົ່ວເຂົ້າຫມູ່ເປັນສີ່ງທີ່ຫລາຍຄົນມັກເຮັດເພາະມັນງ່າຍກວ່າທີ່ຈະໂທດຄົນອື່ນ ແຕ່ການຢືນຮັບຄວາມຜິດແບບເຕັມໃຈເພື່ອນຳມາແກ້ໄຂເປັນການພັດທະນາໂຕເອງທີ່ດີເລີດທີ່ຄົນບ້ານເຮົາຍັງຂາດຫລາຍ

3. ເປັນແບບຢ່າງທິ່ດີ
ການເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີຊ່ວຍພັດທະນາຕົນເອງສະເຫມີ

4. ຮູ້ຈັກການໃຫ້ອະໄພ 
ທຸກຄົນຮູ້ວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ແຕ່ເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈຫລືຜີດຫວັງ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າສັງເກດເບີ່ງໂຕເອງ ຄວາມຄຽດທີ່ເຈົ້າມີປຽບຄືການກຳຖ່ານຮ້ອນໂຍນໃສ່ຄົນອື່ນ ເພາະຄົນທີ່ເຈັບປວດສຸດກໍ່ຄືເຮົາ

5. ຮູ້ຈັກການຮັບຟັງທີ່ດີ
ທຸກມື້ນິ້ຫລາຍຄົນຢາກເວົ້າແລະເປັນຄົນເວົ້າທີ່ເກັ່ງແຕ່ຫນ້ອຍຄົນຈະເປັນຄົນຟັງທີ່ດີ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສີ່ງທີ່ຈະສາມາດເອົາມາພັດທະນາໂຕເອງໄດ້ຍ້ອນຈາກການຟັງ ບາງທີເຮົາຄວນຈະໃສ່ໃຈແລະຮັບຟັງແລ້ວເຮົາຈະເຫັນໂອກາດແລະຄວາມຕ້ອງການຫລາຍຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີນມີໃຜໄດ້ຍິນມາກ່ອນ

6. ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະສ້າງຮອຍຍີ້ມໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ
ສ້າງນິໄສໃຫ້ໂຕເອງ ຄິດດີ ເວົ້າດີ ແລະຫາໂອກາດສ້າງຮອຍຍີ້ມໃຫ້ກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກແລະຄົນຢູ່ອ້ອມໂຕເຮົາ ເພື່ອຊ່ວນເພີ່ມຄວາມສຸກໃຫ້ກັບຄົນອື່ນແລະຄົນອື່ນຈະສ້າງແຮງກະຕຸ້ນກັບມາເພື່ອທີ່ເຮົາຢາກພັດທະນາໂຕເອງເພີ່ມຂື້ນອີກ ນັ້ນແລະເອີ້ນວ່າຄວາມສຸກ

 

ທີ່ມາ: ນັກທຸລະກິດມືໃຫມ່ entrepreneur