ພະລັງງານ​ນິວ​ເຄຼຍ

ພະລັງງານນິວເຄຼຍແມ່ນຫຍັງ?

- ພະລັງງານນິວເຄຼຍໃນບົດຄວາມນີ້ຈະເປັນຂໍ້ມູນຂອງການນໍາໄປໃຊ້ການດ້ານປະຍຸກທີ່ໃຊ້ຫຼາຍ​ໃນ​ປັດຈຸ​ບັນ. ປັດຈຸບັນປະເທດທີ່ນິຍົມໃຊ້ຄືການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນເຊີງ​ເລິກເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກນິວ​ເຄຍເທົ່ານັ້ນໂດຍເສພາະ ການນໍາມາເປັນພະລັງງານທີ່ສັນຕິເພື່ອອະນາຄົດທີ່ຍັ່ງຍືນ.

- ສໍາລັບພະລັງງານ​ເປັນເລື່ອງທີ່ຈໍາເປັນອາດຈະຂາດແຄນໃນອະນາຄົດເພາະມີຄວາມຈໍາເປັນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຄົນເຮົາຫລາຍບໍ່ວ່າຈະຕອນນອນ, ຕອນກິນ, ຕອນເຮັດວຽກ, ການ​ເດິນທາງ, ອ່ານຫນັງສື.​ ໃຊ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າຊະນິດຕ່າງໆພະລັງງານເປັນປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຫລາຍຂຶ້ນທຸກມື້ມະນຸດຈຶ່ງຕ້ອງພະຍາຍາມຫາແຫລ່ງພະລັງງານຕ່າງໆເພີ່ມຂຶ້ນໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ການ​ດຳລົງ​ຊີວິດ. ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ພະລັງງານ​ທີ່​ໄດ້​ຈາກ​ປະຕິກິລິຍາ​ທາງ​ເຄມີ. ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຈາກທໍາມະຊາດເຊັ່ນ: ນ້ໍາ, ລົມ, ແສງແດດ, ແຮ່ທາດ, ຖ່ານຫິນ, ນ້ໍາມັນກ໊າສທໍາມະຊາດ. ແຕ່ຫຼາຍຢ່າງຕ່າງມີຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຕົວເອງ. ພະລັງງານນິວເຄຼຍເກີດໄດ້ສອງລັກສະນະຄື: ການລວມຕົວ ຫຼື ຟິວຊັນ ແລະການແຕກຕົວຟິວຊັ່ນເຮັດໃຫ້ໄດ້ພະລັງງານ ທີ່ຫຼາກ​ຫຼາຍສາມາດນໍາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫລາຍກວ່າພະລັງງານຊະນິດອື່ນເຮັດໃຫ້ຫລາຍປະເທດໄດ້ນໍາເອົານິວເຄຼຍມາຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ.

- ພະລັງງານນິວເຄຼຍໃນອະດີດໄດ້ນໍາໄປໃຊ້ໃນທາງທີ່ບໍ່ດີຢ່າງເຊັ່ນ: ອາວຸດສົງຄາມທີ່ມີການເຮັດທຳລາຍລ້າງສູງໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ສອງສະຫະລັດອະເມລິກາໄດ້ທິ້ມລະເບີດປະຊັນສອງລູກທີ່ເກາະໂອຊິນາວາ ແລະ ນາງາຊາກິສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫລາຍຕໍ່ຜູ້ຄົນລົ້ມຕາຍເປັນຈໍານວນຫລາຍບາດເຈັບ ແລະ ມີຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຈາກລັງສີ. ບາງ​ຄົນພິການ ແລະ ອາກາດບໍລິເວນນັ້ນເປັນພິດໄປດົນຫລາຍປີຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນຫລາຍຄົນມີ​ທັດສະນະ​ຄະຕິ​ທີ່​ບໍ່​ດີ​ຕໍ່​ນິວ​​ເຄຍ. ຫລັງຈາກນັ້ນມີການນໍາໄປປະຍຸກໃຊ້ງານໃນດ້ານດີຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃນທາງການແພດເປັນພະລັງງານຂັບເຄື່ອນຕ່າງໆ

ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນິວເຄຼຍ

- ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄຍເປັນສິ່ງໃຫມ່ທີ່ມະນຸດນໍາມາໃຊ້ ແລະ ສ້າງເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃນປັດຈຸບັນມີການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວໄປຫລາຍກວ່າ 500 ໂຮງງານ ແລະ ກໍາລັງກໍ່ສ້າງໃນອີກຫລາຍປະເທດເລີ່ມທໍາອິດທີ່ປະເທດອະເມລິການໍາໄປໃຊ້ໃນຍຸກທໍາອິດຕໍ່ມາປະເທດ ອັງກິດກໍ່ສ້າງຕໍ່ມາແລະຫລາຍປະເທດໃນ​ເອີຣົບໂດຍເສະ​ເພາະທີ່ຝຣັ່ງມີຈໍານວນໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຍຫລາຍກວ່າໝູ່ທາງເອເຊຍເຮົາເອງທີ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ຕໍ່ມາກໍຈະເປັນເກົາຫລີໃຕ້ ແລະ ໃຕ້ຫວັນໄດ້​ເດິ​ນໜ້າໄປແລ້ວປະເທດຈີນມີການພັດທະນາຂຶ້ນໄດ້ພຽງທົດ​ລອງເທົ່ານັ້ນເພາະວ່າທາງປະເທດຈີນມີຊັບພະຍາກອນອື່ນ​ເຊັ່ນ​: ຖ່ານຫີນທີ່ໃຊ້ຜະລິດໄຟຟ້າເປັນຫລັກຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍເດືອດຮ້ອນເລື່ອງພະລັງງານໄຟຟ້າເອເຊຍຕະວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ກໍຈະມີທາງອິນໂດເນຍເຊຍທີ່ຄາດວ່າໃນບໍ່ກີ່ປີກໍສາມາດ​​ເດິ​ນໜ້າໄດ້.

ຄວາມປອດໄພໃນໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄຍ

- ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ມີການຖືກຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຍນັ້ນມີຄວາມປອດໄພຫລາຍນ້ອຍພຽງໃດເຖິງແມ້ຫລາຍຄັ້ງໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາມີການຮົ່ວຂອງລັງສີອອກມາແຕ່ເປັນພຽງແຄ່ເລັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍແລະການອອກແບບໂຮງງານໃຫ້ພັດທະນາດ້ານຄວາມປອດໄພຫລາຍຂຶ້ນຈົນບໍ່ໄດ້ຮົ່ວອອກມາອີກບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍອີກໄດ້.ແຕ່ມີປັດໄຈພາຍນອກທີ່ຕ້ອງລະວັງ. ຢ່າງເຊັ່ນອຸບັດເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຊີໂນບິນ ຫລື ການເກີດສຶນາມິໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນເອງ​ເຊິ່ງທາງປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ່ອອກແບບໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຍໄດ້ຮັບມາດຕະຖານສູງປ້ອງ​ກັນການເກີດຂຶ້ນກໍມີການຮົ່ວໄຫລຂອງກໍາມະຕະພາບຮັງສີອອກມາ.